Петък,

ПУ открива специалности с корейски и иврит

От: Администратор -
3042
ПУ открива специалности с корейски и иврит
A
A
A

Пловдив. Специалности с корейски език и иврит ще открие през новата учебна година Филологическият факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски". Това съобщиха по време на пресконференция ректорът проф. д-р Запрян Козлуджов и зам.-деканите на факултета доц. д-р Красимира Чакърова и проф. д-р Иван Чобанов. Новите бакалавърски програми са „Български език и корейски език", „Български език и иврит", „Лингвистика и бизнес администрация", „Приложна лингвистика" с две комбинации – „Английски език и корейски език" и „Английски език и иврит".

Първите две специалности допълват палитрата от комбинации в професионалното направление „Педагогика на обучението по български език и чужд език" и са насочени към професионалната подготовка на бъдещи експерти филолози по роден език и по корейски език или иврит, както и бъдещи учители по български език и корейски език или иврит. В рамките на специалността „Приложна лингвистика" студентите могат да избират и нови комбинации: английски като първи чужд език с корейски език или с иврит като втори.

Откриването и развиването на специалностите с корейски език и иврит ще става със съдействието на посолствата на държавите, в които тези езици са официални, подчерта ректорът проф. д-р Запрян Козлуджов.

Специалността „Лингвистика и бизнес администрация" ще формира у студентите комплексни познания по два чужди езика и по бизнес администрация. С придобитата квалификация бъдещите абсолвенти биха могли успешно да прилагат уменията си като преводачи във фирми, предприятия, търговски дружества, банки, бюра за преводи, консултантски бюра, PR агенции, издателства, електронни и печатни медии, библиотеки, музеи, архиви и други обществени, образователни и културни институции, обясни проф. Чобанов. Предвижда се учебният процес в рамките на специалността да се осъществи по четири програми, в които английският е базисен език, а вторият език – немски, френски, руски или испански, ще се изучава от начално ниво. Програмата предвижда овладяването на базисния език да завърши на ниво С1, а на втория език – на ниво B2 от европейската рамка за владеене на езици, обяси доц. Чакърова.

Официалното начало на кандидатстудентската кампания на Филологическия факултет ще бъде дадено на 15 февруари, събота, от 11.00 ч., когато ще се открие първият от Дните на отворените врати. Участниците в тях ще могат да разгледат модерните учебни корпуси на университета и специализираните центрове на Филологическия факултет (ФФ). Предвидено е посещение до новата многофункционална спортна зала на Пловдивския университет, както и срещи с декана доц. д-р Живко Иванов и с настоящи студенти филолози.

Бъдещите висшисти ще получат информация за различните специалности, за кандидатстудентските изпити, за балообразуването и бъдещата професионална реализация. Като вид атракция, инициирана от самите кандидат-студенти, ще бъде фотографирането със символите на университета – „История славянобългарска", ключът и знамето на висшето училище. Срещите със зрелостниците ще се осъществят в периода февруари – април 2014 г., като графикът на посещенията е публикуван в сайта на факултета slovo.uni-plovdiv.bg, където ще се извършва и електронната регистрация за участие. Според вътрешно проучване на факултета близо 74% от първокурсниците през академичната 2013/2014 г. са посетили поне веднъж Ден на отворените врати, разказа доц. Чакърова.

По време на кандидатстудентската кампания Филологическият факултет организира цикъл образователни семинари за зрелостници, за да улесни подготовката им за националната матура по български език и литература. Ще бъдат проведени четири модула – два езикови и два литературни, като лекциите ще се водят от утвърдени преподаватели: езиковеди, литературоведи и специалисти по методика на обучението по български език и литература. Датите на провеждане на семинарите са 22 февруари, 1 март, 15 март и 29 март. Участието в тях е безплатно, но желаещите да се включат трябва да се регистрират в сайта slovo.uni-plovdiv.bg след публикуване на формата за заявка.

Новост в тазгодишната кампания е инициираното от факултета Национално състезание по български език и литература за зрелостници. Най-добре представилите се участници ще бъдат приети за студенти във ФФ в специалности, в които дисциплината „Български език и литература" участва в балообразуването. Оценяването ще става по точкова система, като резултатите ще бъдат приравнени към шестобалната система. Класирането ще бъде обявено на официална церемония, а кандидат-студентите с най-високи постижения ще бъдат наградени.

Състезанието ще се проведе на 22 март в рамките на 4 астрономически часа. Форматът за проверка и оценка на знанията не дублира структурата на държавния зрелостен изпит по БЕЛ или на кандидатстудентския изпит по български език в ПУ „Паисий Хилендарски". Зрелостниците ще работят по два основни модула – езиков и литературен, – всеки от които ще носи еднакъв брой точки. Включени са въпроси с избираем или със свободен отговор, както и задачи за редактиране и конструиране. Важен компонент на състезателния тест е създаването на текст по зададена тема.

Участието в конкурса е безплатно, а желаещите да се включат в него трябва да се регистрират в сайта slovo.uni-plovdiv.bg в периода 20 февруари – 20 март 2014 г., след което ще получат по-подробни указания. Резултатите от състезанието могат да се използват за кандидатстване единствено във Филологическия факултет на ПУ.

И през новата 2014 г. ще се провеждат традиционните информационни срещи на представители на факултета със зрелостници и кандидат-зрелостници от СОУ и професионалните гимназии в Пловдив и региона. Срещите са планирани в периода февруари – април 2014 г. по график, съгласуван с ръководствата на средните училища.

За учебната 2014/ 2015 година Филологическият факултет на ПУ „Паисий Хилендарски" обявява прием в 32 бакалавърски и 12 магистърски програми. С нови специалности тази година ще стартират кампаниите си и някои от останалите факултети на университета. Изцяло на английски език ще бъде една от новите бакалавърски програми на Химическия факултет – „Компютърна химия". Останалите дебютни специалности са „Екологична химия" и „Анализ и контрол".

Факултетът по математика, информатика и информационни технологии ще стартира специалността „Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт". „Телематика" е новата бакалавърска програма на Факултета по физика и инженерни технологии, а Педагогическият факултет ще открие специалността „Графичен дизайн и реклама".

Предстоящата кандидатстудентска кампания ще бъде трудна за всички университети, като причината не е само демографска, масар че в близките години 51 висши училища ще се борят за интереса на средно 35 – 42 хиляди кандидати годишно. Досега Пловдивският университет успешно е запълвал акредитирания си държавен прием. Миналата година дори успяхме да запишем с 400 първокурсници повече от обичайното, каза ректорът на ПУ „Паисий Хилендарски" проф. д-р Запрян Козлуджов.

За да бъдем конкурентоспособни, ние трябва едновременно да отговаряме на пазарния интерес, но и да обучаваме хора с потенциал. Разумният баланс при подготовката на бъдещите кадри предполага квалификацията да не се свежда само до професионалното образование, защото то създава тяснопрофилирани кадри, каза още проф. Козлуджов. Той подчерта, че Пловдивския университет непрекъснато подобрява инфраструктурата си.

Днес ректорът получи потвърждение от образователния министър проф. д-р Анелия Клисарова за целево отпускане на 2 млн. лева за изграждане на първото от проектираните четири студенски общежития на ПУ „Паисий Хилендарски". Висшето училище ще използва и още 800 хил. лева собствени средства така че в края на м. октомври т.г. да бъде изграден 7-етажен блок с места за живеене за 164 студенти – разпределени по двама в стая, обясни проф. Козлуджов.


Всички новини от категория СтандАРТ.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Още от категорията