Кандидатстват за европейски стипендии в ЮЗУ

Кандидатстват за европейски стипендии в ЮЗУ | StandartNews.com

Кандидатстването за летен семестър за учебната 2013/2014 г. за стипендии за успех и за специални стипендии по проект BG051PO001-4.2.06 „Студентски стипендии" - ІІI фаза стартира във вторник.

Студентите могат да подават формуляри за кандидатстване чрез интернет страницата на проекта - https://eurostipendii.mon.bg до 27 април 2014 г. Класирането ще бъде обявено на 20 май 2014 г. Стипендии могат да получават студенти в редовна форма на обучение. Кандидатите за стипендия за успех подават попълнен онлайн формуляр и уверение, заверено от учебен отдел, със среден успех от предходните два семестъра (за първокурсници в бакалавърска и магистърска степен – от първия семестър) не по-нисък от добър 4.00.

Кандидатстващите за специални стипендии подават формуляр, уверение за успех от предходния един семестър не по-нисък от добър 4.00, служебна бележка, издадена от ЮЗУ „Неофит Рилски", удостоверяваща участието им в научни, изследователски или практически разработки или в художествено-творчески дейности, придружена с реализирания проект на хартиен и електронен носител. Студент може да получи до пет специални стипендии, ако има съответния брой участия в научни, изследователски или практически разработки или в художествено-творчески дейности в областта, в която се обучава. Документите се предоставят в стая 114А, УК 1. Работното време на Комисията по прием на документи е всеки делничен ден от 09:00 до 16:00 ч. Класирането за стипендии за успех е по специалности, по низходящ ред на успеха на кандидатите. Класирането за специални стипендии ще се извършва на ниво факултет. Стипендията за успех е в размер на 120 лв. месечно и се получава по 5 месеца за зимен семестър. Размерът на специалната стипендия е 200 лв.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Коментирай