10 дни отсъствия с подпис от директора

10 дни отсъствия с подпис от директора | StandartNews.com

Учениците ще могат да отсъстват 10 дни от училище в рамките на една учебна година по уважителни причини с разрешение на директора. Това предвижда проектът за Държавен стандарт за приобщаващото образование, който беше представен от зам.-министърът на образованието Диян Стаматов.

Първите три дни по уважителни причини ще бъдат извинявани от директорите, а останалите 7 - отново ще са с решение на директора, но след становище на педагогическия съвет. Досега по семейни причини бяха позволени само 3 дни отсъствия. Идеята е да се пресекат и ограничат порочните практики, при които учениците взимат фалшиви медицински бележки за отсъствия по болест. Така, например, ако на гимназист се наложи да отиде на сватба на брат си в чужбина или има семеен проблем, който го възпрепятства да бъде в клас, отсъствията му могат да бъдат извинени. Отсъствията вече няма да бъдат извинени и неизвинени, а по уважителни и по неуважителни причини.

Педагогическите съвети в училище ще решават как да санкционират ученици, които имат над 15 отсъствия по неуважителни причини. Най-леката мярка е забележка, но ще има и по-тежки санкции като преместване в друга паралелка. "Ако ученик пропусне 25% от часовете, ще трябва да държи изпити в края на годината", разясни Стаматов. Едва след това се пристъпва към местене в друго училище, а най-строгата санкция е минаване от дневна в самостоятелна форма на обучение.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай