Ще работя в Брюксел за вдигане доходите на българите

Силни региони – силни държави – силна Европа, това е правилният подход, казва кандидатът за евродепутат от ГЕРБ/ЕНП Младен Шишков

Ще работя в Брюксел за вдигане доходите на българите | StandartNews.com
  • Силни региони – силни държави – силна Европа, това е правилният подход, казва кандидатът за евродепутат от ГЕРБ/ЕНП Младен Шишков

- Г-н Шишков, кои от приоритетите на България ще отстоявате в Европейския парламент?
- Защита на националните интереси, влизане в Еврозоната, пълноправно асоцииране към Шенгенското споразумение, реанимиране на Дунавската стратегия, премахване на различните стандарти в стоките, повече мобилност и дигитализация в публичния сектор. Ще отстоявам българските интереси в пакета „Мобилност“, повече стабилност и сигурност, Западни Балкани – свързаност и присъединяване, кохезионна политика, Еразъм+. Това са основните теми върху, които трябва да работят всички български евродепутати.
- Кои ще са вашите лични каузи в Европейския парламент?
- Ще работя за повишаване жизнения стандарт на българските граждани.
Опростяването на нормативната уредба, намаляване на административната тежест и бюрокрацията са ключови за оцеляване на Европейския съюз.
Силни региони – силни държави – силна Европа. Това е правилният подход, върху който ще съсредоточа голяма част от енергията си.
Създаване на по-добра среда за живот. Ще работя за чиста околна среда, приветливи градски зони, достъпни туристически територии.
Ще работя за възстановяване на християнските семейни ценности, равенство и свобода на различните религии.
- Как ще се борите срещу Европа на различни скорости?
- Кохезионната политика е мощен инструмент, който трябва да продължи да разгръща своя потенциал. Изграждането на инфраструктурата, програмите за обучение на млади хора, „меките мерки“ трябва да продължат своето действие докато всички страни членки доближат до максимална степен стандартите си на живот. Общата нормативна уредба е необходимо, но недостатъчно условие за постигането на тези цели. Инвестициите в регионите, индустрията и промишлеността са също важни фактори, които ще доведат до ускорено развитие на ново присъединилите се страни членки.
- Каква кампания ще водите срещу двойните стандарти?
- Трябва да продължим с агресивната кампания за промените в тази посока. Българските евродепутати направиха немалко чрез редица законодателни предложения. Трябва да се създаде единен орган за борбата срещу двойните стандарти. Необходими са по-строги санкции за тези, които нарушават директивите.
- Кое е вашето най-силно качество, заради което ви номинираха в евролистата на ГЕРБ?
- Трудно е да се синтезират всички лични качества и да бъдат обобщени в едно. Професионалният опит, участието ми в законодателни инициативи са само част от причините за моята номинация. Бях представен и като „народен човек“, което всъщност е моята най-силна страна. Не забравям корените си.  Изградил съм умения в общуването с гражданите, неправителствените и браншови организации. Ежедневно комуникирам чрез социалните мрежи и чрез лични разговори с хората, които намират слабости в системата и предлагат своите виждания за решения. Съобразявам се и изслушвам всички. Винаги търся максимална откритост и обективност при вземането на решения. Дисциплина, самоконтрол, отговорност, отдаденост и упоритост – това са движещите елементи в моя житейски път.
- Какво правите през свободното си време и как разпускате след напрегнати моменти?
- Най-добре разпускам, когато съм със семейството си. Спортувам. Обичам природата. Обожавам българският фолклор и народните танци. Винаги, когато имам възможност участвам в репетициите и концертите на местният фолклорен ансамбъл. За съжаление свободното време през последните години е дефицит. Въпреки това се стремя да водя максимално активен начин на живот.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай