Винаги съм близо до хората и техните проблеми

Пламен Алексиев, кандидат за кмет на Община Радомир от МК “ГЕРБ-СДС”

Винаги съм близо до хората и техните проблеми | StandartNews.com

Пламен Алексиев, кандидат за кмет на Община Радомир от МК “ГЕРБ-СДС”

- Г-н Алексиев, как ще коментирате резултатите от изборите за кмет и общински съветници в Община Радомир?
- Избирателите показаха ясно, че искат да продължи устойчивото развитие на общината, стабилност при финансовото управление и сигурност и ясни управленски решения. Вотът показа, че хората ни дават шанс да надградим това, което сме постигнали за тези два управленски мандата. Позитивната кампания, която водихме, също даде отражение на резултатите. Говорихме за това, което ние сме постигнали, без да засягаме опонентите си.
- Нека отново напомним на избирателите Вашите приоритети, ако бъдете избран за кмет. Кои са първостепенните Ви задачи, ако бъдете избран за кмет?
- Работата ми през третия мандат ще бъде фокусирана върху дейности в малките населени места. До този момент сме подновили част от водопроводната мрежа в селата Байкалско и Кленовик. Завършен е първият етап на водния цикъл в Долна Диканя, Дрен и Старо село. Входирани са проекти за изграждане на главен клон за довеждащи водопроводи в Жедна, Негованци, Друган и Извор. Направена е регулация на коритото на река Диканска. Ще работим и за уличната инфраструктура и осветлението в селата, там, където то липсва. Разработен е проект за ремонт на общинския жилищен фонд. Не допуснахме да се затвори нито едно училище в селата в нашата община. Разработили сме и сме реализирали проекти, които да подпомагат учебно-възпитателната дейност в тях. Ще разработим механизъм за задържане на младите семейства в малките населени места. Ще въведем финансови облекчения за многодетни семейства, с цел повишаване на раждаемостта. В ход е инвестиционно намерение за изграждане на нова детска градина в града.
- Какво постигнахте и какво предвиждате в сферата на културата, туризма и спорта  в Община Радомир?
- Обновили сме почти всички църкви, манастири и параклиси в общината. Разработваме няколко турически маршрути и екопътеки, с идеята нашата община да се превърне в атрактивна туристическа дестинация. Имаме одобрение за реализиране на проект за широколентов интернет достъп и wi-fi зони в централна градска част, ж.к. “Арката”, Градски парк, стадион “Христо Радованов”, Младежки дом, Районно управление на полицията, медицински център. Имаме богат културен календар. Споделяме с нашите съграждани всеки повод от традиционната празнична обредност на региона. Няма да се уморя да се боря за реализиране на проекти, свързани с модернизация на спортната база в общината. Предвиждам изграждане на модерна спортна зала, предназначена за културни и спортни събития, както и изграждане на закрит тенис корт.
- Имате добра комуникация с местния бизнес. Как ще продължите да работите в тази насока, ако бъдете избран за кмет?
- Важно за цялата община е да има устойчивост в развитието на едрия и дребния бизнес. Това води до намаляване на безработицата в района и до по-висок стандарт на живот на местните хора. Така финансовият ресурс остава в рамките на общината при местните търговци и производители, които са стимулирани редовно да плащат данъчните си задължения. Постъпилите в общината финансови средства използваме за благоустройство, култура, образование, социални дейности, спорт и др. През моето управление въведохме механизъм за по-благоприятно изчисляване на данъци и такси за обществени институции и фирми. В знак на добро сътрудничество между местното управление и бизнеса, AQ “Електрик” дари на града мултимедийно информационно табло, което поставихме в центъра на Радомир.
- Каква е Вашата стратегия за развитие на здравеопазването в общината?
- Първата стъпка в тази насока вече е факт. До края на годината ще отвори врати център за неотложна помощ, който ще обслужва пациенти в нощните часове, както и в почивните дни. Ще има модерно оборудвана клинична лаборатория, както и стационар. В този център ще бъде осигурена линейка за посещения по домовете на тежко болни хора, която ще пристига на адрес след обаждане на безплатен телефон на звеното. Центърът ще пести средства на пациентите, които вече няма да се налага да пътуват до София и Перник, и ще върне медицинските кадри от столицата в Радомир. Услугите в центъра ще се заплащат по Здравна каса. За следващия управленски мандат предвиждам закупуване на рентгенова апаратура и откриване на физиотерапевтичен кабинет към медицинския център. Планирам помещенията в този център да се отопляват на газ.
- Коя дума описва най-точно човека Пламен Алексиев?
- Аз съм много чувствителен човек. Отворен съм към хората, съпричастен съм към техните болки и радости. Казвам това, което мисля, имам силно развито чувство за справедливост. Толерантен съм към различията в хората, основани на пол, вероизповедание, етническа и партийна принадлежност.
- Досега осъществявахте ефективна комуникация с всеки един жител на общината. Как ще продължите да го правите?
- Никога не съм бил кабинетен тип градоначалник. Винаги съм близо до хората, разговарям с тях, приемам с отговорност проблемите им, вслушвам се в съветите и препоръките им. Старая се да оказвам помощ, според моите възможности. Опитвам се да изляза от клиширания образ на формален администратор. В много от случаите се ангажирам лично с решението на проблема и не прехвърлям отговорността за него към съответното административно звено. Имам добър екип, който винаги реагира навременно и компетентно за решаването на каквито и да било проблеми. В следващия си мандат предвиждам да имам регламентирани приемни дни в различни села на територията на общината. Това ще подобри комуникацията ми с хората от цялата община, а на тях ще спести време и средства.
- Имате мнозинство в състава на новия общински съвет, но той е съставен от пет различни партии и коалиции. Как ще си взаимодействате с тях?
- Ще продължавам да работя, както досега – принципно, отговорно, разумно и в рамките на закона. Винаги съм смятал, че правилните решения се раждат в процес на обсъждания, дискусии и открит диалог. В състава на съвета влизат експерти от различни области, които могат да бъдат полезни със своя опит и знания. Ще разчитам на градивна комуникация, професионално отношение и позитивна нагласа – все пак всички сме отговорни за бъдещето на хората в общината и това е наша обща кауза. Не трябва да позволяваме общинския съвет да работи политически, вместо експертно.
- Какво е Вашето послание към избирателите преди втория тур на местните избори в общината?
- Призовавам моите съграждани за мъдрост, отговорност и проява на активна гражданска съвест. Нека повече хора упражнят правото си на глас, да изразят личната си гражданска позиция. Уверявам ги, че доверието, което получавам, ще бъде голяма отговорност и същевременно задължение за мен. По никакъв начин няма да си позволя да предам моите избиратели, така, както съм го правил досега. В изминалите два мандата досега, не съм делил хората по политически признак, няма да го направя и в бъдеще. Ще работя, отдаден на каузата за благоденствието на Община Радомир и нейните жители. Както гласуваме, така и ще живеем!

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай