Навиците на плащане на задълженията в Европа и България се влошават

21% от европейските компании се чувстват застрашени от фалит

Навиците на плащане на задълженията в Европа и България се влошават | StandartNews.com
  • 21% от европейските компании се чувстват застрашени от фалит
  • Всяка четвърта фактура в България се просрочва

Задълбочава се тенденцията към влошаване на навиците на плащане в Европа. Един на всеки пет клиенти в Западна Европа и един на всеки четири в Източна Европа плащат сметките си със закъснение или изобщо не плащат. Това показват данните от представителното проучване на EOS „Навици на плащане в Европа“ 2022.

Проучването тази година се провежда за 13-и пореден път съвместно с независимия институт за пазарни проучвания Kantar TNS и обхваща 3200 компании в 16 европейски държави.

България следва негативната тенденция – цели 25% от издадените фактури се просрочват или не се плащат въобще (при средно 21% за Европа и 24% за Източна Европа). При гражданите този дял е нараснал с четири процентни пункта – от 18% през 2019г. на 22% през 2022г. Българският бизнес също се нарежда в групата с влошена дисциплина – 26% от фактурите, издадени към фирми-контрагенти, се плащат със закъснение или изобщо не се погасяват (при средно ниво за Европа от 22%). Другите страни със сходен дял нередовни плащания са: Гърция и Словакия (27%), Румъния (25%), Унгария, Хърватия и Полша (24%).

Въпреки удължените срокове на отложено плащане в Европа (цели 37 дни за 2022г. при 33 дни през 2019г.), тези усилия на компаниите всъщност водят до влошаване на дисциплината на плащане – средно 23 дни отнема плащането на фактурите след падеж. Това е най-дългият период за плащане от 2014г. насам.

България регистрира най-добър резултат по отношение просрочието на граждани в Европа – средно с 16 дни (спрямо 19 дни средно за Европа), а бизнес клиентите у нас бавят плащането на фактурите с 22 дни (спрямо 24 дни средно за Европа), което ни нарежда на второ място след Швейцария.

Последици от несъбраните вземания

Всяка пета компания в Европа е застрашена от фалит поради неплатени фактури (средно 22% за България спрямо 20% за Източна Европа). Най-забележим негативен ръст по този показател за Източна Европа се наблюдава в Словения, където този дял през 2022г. е 19%, спрямо 8% през 2019г. България е единствената страна в Европа, при която този показател намалява от 24% през 2019г. на 22% за 2022г.

В България проблемите, произтичащи от просрочени и несъбираеми вземания, най-често са намалени печалби (58%), липса на ликвидност (51%), както и по-високи разходи за лихви (49%).

За последните две години над една трета от българските компании са предприели действия по предоговаряне условията на плащане при просрочващи клиенти в опит да компенсират негативните ефекти от Covid-19 и икономическата криза. За 33% от анкетираните ефектът се измерва в ограничени инвестиции, 30% съкращават служители или не наемат нови, а 29% увеличават цените на произвежданите от тях стоки и услуги.

Проучването на EOS Груп „Навици на плащане в Европа“ 2022 е проведено между 4 март и 19 април 2022г. и обхваща 3200 компании в 16 европейски държави: Белгия, България, Дания, Германия, Франция, Гърция, Великобритания, Хърватия, Полша, Румъния, Швейцария, Словакия, Словения, Испания, Чехия и Унгария. Анкетираните компании (всяка с годишен оборот над пет милиона евро) отговарят на въпроси, касаещи собствения им опит при управлението на паричните потоци, както и актуални теми в управлението на риска и на вземанията.

ЕОS Груп е един от водещите международни доставчици на индивидуализирани финансови услуги и инвеститор в областта на изкупуване и управление на вземания. С над 45 години опит и дружества в 24 държави, EOS предлага на своите близо 20 000 клиенти по целия свят интелигентни услуги, свързани с управлението на вземания. Основно компаниите в групата си партнират с банки и фирми от областта на недвижимите имоти, телекомуникации, комунални услуги и електронна търговия. EOS има над 6 000 служители и е част от Otto Group.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай