Инж. Кремен Георгиев, АТДБ: Преход, основан единствено на ВЕИ, няма да гарантира енергийната стабилност

Председателят на Асоциацията беше категоричен, че всичко трябва да се случва постепенно и плавно

Инж. Кремен Георгиев, АТДБ: Преход, основан единствено на ВЕИ, няма да гарантира енергийната стабилност | StandartNews.com
  • Нуждаем се от разнообразен микс от горива за производство на енергия;
  • Когато говорим за стабилност в енергетиката, не трябва да изключваме от микса базовите енергийни източници като въглищата в близките години;
  • Намаляването на въглеродните емисии може да се случи без затваряне на въглищните централи в България, а чрез модернизация.

"Въглищните централи са опората на българската енергетика. Тези мощности балансират производството на електроенергия. От тях се осигурява близо 40% от тока." заяви инж. Кремен Георгиев, председател на Асоциацията на топлофикационните дружества в България /АТДБ/. Според него докато нямаме истинска алтернатива на базовите мощности, не бива да се допуска извеждането им от експлоатация, защото ще останем без ток.

Председателят на Асоциацията беше категоричен, че всичко трябва да се случва постепенно и плавно, за да няма сътресения в сектора. Според инж. Георгиев силният тласък към почти изцяло възобновяемите енергийни източници, ще доведе до огромни сътресения в сектора.

"За съжаление поради отлагане с години, България е все още в началото на своя енергиен преход.", отбеляза инж. Георгиев. По думите му този вид източници на енергия може днес да си проправят път към заемане на значително по-голям дял от електроенергийния микс на България, но не са достатъчни за гарантирането на енергийната стабилност и сигурност на страната в дългосрочен план. Той заяви, че намаляването на производство на електроенергия от въглища към май 2023 г. с 58% и нарастването на производството на електроенергия от фотоволтаични панели с над 30% е възможно единствено през топлите месеци от годината. Инж. Георгиев обясни, че са необходими базови мощности, които при спешност да компенсират колебанията в производството на електрическа енергия от ВЕИ постоянно.

"Постигането на нискоемисионна енергетика в България не изисква затваряне на въглищните централи. Необходимо е държавата да насърчи инвестициите в по-чисти горива." посочи инж. Георгиев.

Според него преходът, основан единствено на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), не отчита необходимостта от разнообразен енергиен микс в ЕС. По думите му с оглед на събитията през последните години, свързани с енергийната криза, е трябвало да си вземем поука, че не трябва да сме зависими само от един източник на енергия. По тази причина инж. Георгиев изрази мнение, че говорейки за стабилна енергетика, не трябва да изключваме от микса базовите енергийни мощности.

Като председател на Асоциацията на топлофикациите в България инж. Кремен Георгиев заяви, че изцяло подкрепя усилията на енергетиците и миньорите да запазват базовите мощности, стабилността на електроенергийната система, развитието на устойчивото бъдеще на сектора и работните места на заетите.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай