“Афродита” - рекордьор по успешни ин витро процедури

Медицинският център се нарежда сред топ клиниките в света

“Афродита” - рекордьор по успешни ин витро процедури | StandartNews.com
  • Борба срещу безплодието! Каква е ролята на добрата лаборатория?
  • Медицинският център се нарежда сред топ клиниките в света

Ембриологичната лаборатория винаги е била един от ос-новните фактори, водещи към успешното представяне на всяка IVF клиника. За да се реализират напълно уменията на работещия в нея съвременен ембриолог, се изискват значителни инвестиции от ръководството, които се възвръщат със значително повишаване на успеваемостта на IVF клиниката.Технологичният напредък и иновациите, огромното увеличаване на знанията и информацията доведе до друго предизвикателство в клиничната ембриология. Появиха се супер клонове в науката като: епигенетика, регенеративна медицина, стволови клетки, биоинженерство, високи технологии и изкуствен интелект. Независимо от това, привилегиите на технологичното развитие и иновациите често са ограничени до по-богатите страни.У нас, Медицински център "Афродита", е ин витро клиниката с най-голяма успеваемост по брой раждания от ин витро процедури. Това сочи официалната статистика на Центъра за Асистирана репродукция за период от три години. В процентно съотношение успеваемостта е 38%.Медицински център "Афродита" е и най-големият център за регенеративна медицина в страната. Резултатите на Медицински център "Афродита", са трудно постижими дори и от най-добрите ин витро клиники в света. Това беше и причината да потърсим Георги Дойчев - директор на лабораторията в Медицински център "Афродита" - за да разясни важността на ембриологичната лаборатория в сферата на репродуктивната медицина.

 

Д-р Георги Дойчев: Добрият ембриолог трябва да е учен с голямо сърце

  • Георги Дойчев е клиничен ембриолог от 2005 г., сертифициран е като специалист от Европейската асоциация по репродуктивна медицина и ембриология през 2010 г.През последните години той натрупва ценен опит в интернационални екипи от специалисти в Швеция, Германия и САЩ. От 2011 г. е ръководител на ин витро лаборатория в Медицински център "Афродита".Медицински център "Афродита" е най-големият център за регенеративна медицина у нас. Смята се за еквивалент на качество на здравните услуги и е многократно номиниран и награждаван, както в България, така и в Европа.

- Д-р Дойчев, как се промени ролята на ембриолога в съвременната репродуктивна медицина?

- Успешната практика в лабораторията зависи не само от техническите и интелектуалните качества, но и от способността на ембриолога да приоритизира задачите, да се справя със стреса и да се интегрира успешно в мултидисциплинарния екип за грижа. Ролята на ембриолога се е променила отчасти поради необходимостта от допълнителна специализация, висока образователна квалификация, научно развитие, международно сертифициране по клинична ембриология и изискване за непрекъснато професионално развитие. Задълженията и отговорностите на съвременния ембриолог значително са се увеличили, като включват формулиране на стратегии и протоколи, откриване на критични показатели за постигане на максимални резултати и придобиване на способности за бързо разрешаване на проблеми и вземане на решения.

- Освен техническа компетентност, кои са качествата на ембриолога, които могат да бъдат преплетени в различните аспекти на работата?

- Емоционална интелигентност и комуникативни умения, високи морални ценности, силна работна етика и страст към изучаването на нови неща, са само част от качествата. Освен това част от силната трудова етика включва преподаване и обучение на новото поколение ембриолози.

- Какъв характер трябва да притежава един съвременен ембриолог в IVF клиника според Вас?

- Според мен "добрият ембриолог" трябва да бъде високо интелигентен, постоянен, взискателен, добросъвестен, креативен и да умее да остава спокоен в условията на високи натоварвания и стрес. Той или тя също трябва да бъде добър комуникатор, ментор, изследовател и член на екипа. Тези черти са най-добре придружени от сърцатото приемане на професионалните отговорности и притежание на ценности, като съпричастност, честност, почтеност, отдаденост, недискриминация, състрадание и етика.

- Кои са показателите, които сочат за влиянието на ембриолозите за успеха на една клиника за асистирана репродукция?

- Оценяването на качеството на работата на ембриолозите и важността на тяхната роля е сложна задача. Могат да се възприемат множество критерии за оценка на техническите им умения. Развиват се и нови компетенции за съвременния ембриолог, които също се отразяват положително на успеха на клиниката по фертилитет. На първо място ембриологът трябва да има солидни знания и технически опит. Освен това, успехът на ембриолозите особено зависи от тяхното поведенческо представяне и личностни качества като гъвкавост, ангажираност, постоянство, отлична комуникативност и работа в екип. Сътрудничеството между членовете на лабораторията, както и с медицинските екипи извън нея също са необходими за навременно решаване на проблеми и поддържане на комфортна работна среда.

- Какво ще добавите за финал?

- IVF представлява значителен дял от здравните услуги за жените, предоставяни по целия свят. Качествата и компетенциите на ембриолозите оказват значително влияние върху ефективността на IVF лабораторията и крайните резултати. Откриването на всички положителни черти на ембриолозите, включително знания, технически и нетехнически умения, може да гарантира, че всички партньори на клиниката ще се радват на продуктивни, висококачествени и стабилни взаимоотношения.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай