КС отмени финансирането на партии от фирми

Системата на финансиране трябва да гарантира, че всички партии са в състояние да се съревновават при равни възможности

КС отмени финансирането на партии от фирми | StandartNews.com

Конституционният съд единодушно отмени текстовете от Закона за политическите партии и Изборния кодекс, които дават възможност партиите да се финансират от дарения от юридически лица и еднолични търговци. КС обяви, че текстът, който казва, че собствените приходи на политическите партии са приходи от дарения от юридически лица и еднолични търговци, е противоконституционен.

Също така на основния закон противоречат още тестовете, които дават възможност партиите да създават и водят публичен регистър, в който се вписват даренията.

Освен това КС отменя израза "може да" от чл. 23 от закона за партиите, който казва, че "политическите партии може да се финансират от собствени приходи и от държавна субсидия.

Докладчик по делото е Георги Ангелов. То е от 2019 г. 

"Финансирането на партиите от юридически лица и еднолични търговци единствено при сега предвидените в закона ограничения е в несъответствие с конституционно допустимото", казват съдиите.

Те посочват още, че възможността за пряко или косвено финансиране на политически партии от държавата и общините извън определеното в закона бюджетно финансиране, е конституционно недопустимо".

"Към изложеното се добавя и фактът, че законът позволява неограничени по размер частни дарения на политическите партии от юридически лица и еднолични търговци. По този начин се нарушава чл. 11, ал. 1 и ал. 3 от Конституцията в изискването му при изразяването на политическата воля на гражданите партиите да бъдат поставени в справедлива конкурентна среда. Системата на финансиране трябва да гарантира, че всички партии са в състояние да се съревновават при равни възможности, което осигурява политическия плурализъм и създава гаранция за ефективното функциониране на демократичните институции, аргументират се съдиите.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай