Революция със заплатите. Пада десетилетна тайна

Нова директива на ЕС променя всичко

Революция със заплатите. Пада десетилетна тайна | StandartNews.com

Истинска революция със заплатите идва с директивата за прозрачност в заплащането, приета в края на месец март. Десетилетната фирмена тайна за размера на възнагражденията остава в историята.

Директивата задължава компаниите от ЕС да оповестяват информация, чрез която служителите да могат да сравняват заплатите си и да съобщават за разлики, основани на пола.

Държавите членки трябва да транспонират директивата в националното си законодателство до 2026 г. Какво следва да бъде приложено за законодателството и как това ще се отрази на пазара на труда в България, разяснява д-р Тодор Капитанов, експерт по трудово право пред сайта pariteni.bg.

Този документ има съществено значение, защото ще даде право на информиране на търсещите работа лица относно заплащането и право да бъдат запознати с нивата на заплащане на работници, полагащи еднакъв труд, както и задължения за компаниите да докладват разликите в заплащането на жените и мъжете. Прозрачността на заплащането разкрива структурите на заплащането в една организация и позволява на работещите да предприемат действия за справяне с постоянните разлики в заплащането.

С тази Директива ще се премахнат пристрастията и дискриминацията, основани на пола, дори и несъзнателна. Всеки работник ще има правота да знае колко печелят неговите колеги, мениджъри и изпълнителни директори, както и той да оповестява своето заплащане.

Прозрачността на заплащането означава, че работниците и служителите ще имат право да поискат и да им се предоставя информация за всички плащания, бонуси и допълнителни придобивки, изплащани в цялата организация.

Работодателят ще се задължи да предоставя информация за задачите и уменията, свързани с оценката на работата с цел установяване на равно заплащане за труд с еднаква стойност. Гарантира се, че работниците са свободни да обсъждат заплащането си и се предотвратяват клаузи за заплахи срещу работници, които обсъждат заплащането си.

Прозрачността на заплащането може да играе решаваща роля за осигуряване на значителен напредък в справянето с разликата в заплащането на жените и мъжете. В България е 12,2% според последните актуални данни към 2021 година. В България жените претърпяват сериозни загуби поради силното си присъствие в нископлатени сектори. Заетостта на жените преобладава в два от трите най-ниско платени икономически дейности, при това с по-ниска работна залата от тази на мъжете - „Хотелиерство и ресторантьорство” (с 21%), „Култура, спорт и развлечения (с 26%).

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай