Последно! Ето с колко ще ни изпържат за ток и парно

КЕВР обяви новите цени

Последно! Ето с колко ще ни изпържат за ток и парно | StandartNews.com

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) потвърди разчетите си и цената на електроенергията за битовите потребители от 1 юли ще бъде увеличена средно с 3,3 процента за страната, потвърдиха от регулатора.

За клиентите на "Електрохолд Продажби“ (ЧЕЗ) увеличението на крайната цена е с 2,39 процента, за "ЕВН България Електроснабдяване" - с 3,46 на сто, за клиентите на "ЕНЕРГО-ПРО Продажби" - с 4,56 процента. В тези стойности са включени цената на електроенергията и цените за мрежовите услуги, съобщава БТА.

 Това предвижда проекта на решение за утвърждаване на цени в сектор "Електроенергетика" за новия регулаторен период 1 юли 2022 г. - 30 юни 2023 г., по който КЕВР проведе обществено обсъждане.

Независимо че енергопреносните предприятия заявиха значително повишаване на своите разходи за пренос, КЕВР намери резерви в системата, за да неутрализира този фактор. За да сведе до минимум увеличението за битовите потребители, Комисията приложи регулаторни механизми по отношение на ценовия микс за регулирания пазар. Делът на електроенергията от АЕЦ "Козлодуй се увеличава до 30 процента. Намалява се цената на електроенергията от хидроцентралите на Националната електрическа компания (НЕК). Тези мерки дават възможност да бъде компенсирано увеличението на разходите за пренос на ЕСО и на електроразпределителните дружества "ЕВН България Електроснабдяване", "Електрохолд Продажби" (ЧЕЗ) и "ЕНЕРГО-ПРО Продажби“.

С предприетите от КЕВР регулаторни мерки общото увеличение за битовите потребители е само 3,3 процента за периода 1 юли 2022 г. - 30 юни 2023 г., посочиха от регулатора.

Въпреки минималното увеличение, цените на електроенергията за битовите потребители остават най-ниски в сравнение със страните в цяла Европа. Това защитава домакинствата от високата динамика на цените на енергийните пазари, които повишиха с 45 процента цената на електроенергията в битовия сектор в останалата част на континента, изтъкват от КЕВР.

На общественото обсъждане някои участници призоваха за промяна на подхода за ценообразуване, като се отчита качеството на услугите и изпълнението на лицензионните задължения и на инвестициите от електроразпределителните дружества. Изразени бяха опасения, че увеличаването на дела на АЕЦ за регулирания пазар може да създаде пречки за либерализацията на пазара, тъй като би се намалила неговата ликвидност. С цел решенията на КЕВР да отговарят изцяло на пазарната динамика, беше предложено регулаторът да излиза с ценови решения на всеки три месеца, а не както сега - за едногодишен период. В отговор от страна на работната група беше изтъкнато, че Комисията разработва нова методика. Тя ще даде възможност в определяните цени по-добре да се отрази качеството на услугите, които в определени райони са добри, а в други - не. По отношение на изпълнението на инвестициите от страна на ЕРП беше пояснено, че вече завършват проверките на тези дружества, включително и на място, и резултатите ще бъдат отчетени от регулатора. Като неработещо беше оценено предложението вместо от АЕЦ допълнителните количества за регулиран пазар да бъдат осигурявани от ТЕЦ "Марица Изток-2". Това ще доведе, от една страна, до повишаване на цената на електроенергията за регулирания пазар, и от друга - до намаляване на количествата по дългосрочните договори за доставка, смятат експертите на Комисията.

В 14-дневен срок участниците в обсъждането могат да внесат писмени становища във връзка с предложенията за цени.

На 1 юли 2022 г. КЕВР ще приеме окончателно решение за утвърждаване на цени на електрическата енергия за регулаторния период 1 юли 2022 г. -30 юни 2023 г.

 

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай