Неделя,

Какви са причините за концесията на плаж Велека

От: Мартина Суботинова -
320
Какви са причините за концесията на плаж Велека
A
A
A

„По-ефективното и целесъобразно управление на морския плаж е концесията, като самият законодател го е извел преимуществено и след което е посочено алтернативната възможност за управление и чрез наем.“

Това се посочва в становище на Министерството на туризма във връзка с откритата петиция за спиране на откритата процедура за възлагане на концесия за морски плаж „Устие на река Велека“, находящ се в община Царево, област Бургас.

От Министерството посочват, че концесията като форма на управление на морския плаж е предпочитана, поради следните причини:

- По-дългият срок на концесионния договор осигурява възможност за по-големи инвестиции. Така посетителите получават значително по-високо ниво на туристическия продукт, като се съблюдават всички изисквания на действащото законодателство;

- По-дългосрочното сътрудничество на държавата и икономическите оператори позволява по-голяма сигурност, тъй като не се налага непрекъснато провеждане на процедури и несигурността дали морският плаж ще бъде обезпечен. Туристическите оператори изискват дългосрочност и сигурност при управлението на морските плажове.

- При концесиите се създава възможност за осъществяване на много повече инвестиции на морския плаж, които се и контролират. За концесията е създадено изискване за предложения за инвестиции, свързани с подобряване на облика на морския плаж, което е критерий за оценка. Всеки участник може да направи своето предложение за инвестиции във връзка с природосъобразния облик и управление на морския плаж

- Публичността при концесионните договори е по – голяма, тъй като решенията на концедента Министерски съвет за откриване на процедурата и за определяне на концесионер се обнародват в Държавен вестник. След възлагането на концесията в Националния концесионен регистър се открива партида за същата и всяка година се публикува общодостъпна актуална информация за изпълнение на договора за концесия.

"Досегашният наемател на морския плаж може да изложи всички свои виждания и проекти по управлението на морския плаж като участник в откритата процедура и да направи оферта, която в случай, че бъде определен за концесионер, ще стане част от концесионния договор и ще се контролира изпълнението на поетите от него ангажименти при условията на публичност и прозрачност, а не в петиция чието изпълнение не е сигурно.

Отрицателното отношение на досегашния наемател към откритата концесионна процедура противоречи на изложените от него намерения да работи за просперитета на морския плаж като рекреационен ресурс, който да се използва по най- природосъобразния и прозрачен начин и да създаде „успешен модел за екологично и социално отговорен бизнес“. На същия през годините по наемния договор са налагане не едно предупреждения за нарушения и неустойки", поясняват от Министерството на туризма.

"Откритата процедура е планирана много преди края на мандата на правителството- проектът за концесия за морски плаж „Устие на река Велека“ е включен в Плана за действие за държавните концесии за 2021 г., който е публичен и е публикуван на страницата на Националния концесионен регистър.

В позицията се пояснява, че морският плаж не е обявен за неохраняем със заповед на министъра на туризма именно защото наемният договор все още е действащ.

"Отделно от това не е ясно как и кога ще завърши концесионната процедура и не може да се говори за прекратяване на действия договор нито кога би станало това и в никакъв случай не може да се случи преди летен сезон 2021г", посочват още от Министерството на туризма.


Всички новини от категория Общество.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com