Русенският университет - 77 години традиции и възход

Най-голямото българско висше училище по поречието на река Дунав

Русенският университет - 77 години традиции и възход | StandartNews.com

Русенският университет “Ангел Кънчев” е най-голямото българско висше училище по поречието на река Дунав с ключово значение в трансграничния регион и Дунавското пространство. Създаденo през 1945 г., висшето училище има изградена 77-годишна традиция в обучението на професионалисти за регионите, които обслужва.

Важните акценти във визитната картичка на университета са: 

  • Русенският университет е сред десетте най-големи български университети;
  • Акредитирано държавно висше училище с осем факултета и три филиала - в Разград, Силистра и Видин. Те създават академична Дунавска ос, която извежда университета на лидерска позиция в трансграничния регион на Дунавското пространство;
  •  Обучава  повече от 8 000 студенти в 50 бакалавърски, над 80 магистърски специалности и в 50 докторски програми в 23 акредитирани професионални направления от областите на висше образование: Педагогически науки; Социални, стопански и правни науки; Природни науки, математика и информатика; Технически науки; Растениевъдство; Здравеопазване, социални дейности и спорт, Национална сигурност.;
  •  Има изградени партньорства по програма Еразъм + със сключени над 550 двустранни споразумения с институции от 51 държави по целия свят;
  •  Учебните планове и програми на висшето училище предоставят на завършващите широки перспективи за реализация в различни професионални сфери в страната и чужбина и са съобразени с най-актуалните европейски изисквания в сферата на висшето образование;
  •  На разположение на студентите са над 2 100 места в 6 студентски общежития, намиращи се в непосредствена близост до учебните корпуси;
  •  Университетът разполага с модерна високотехнологична база за образование и  изследвания;
  •  Напълно обновен е и Спортният комплекс на висшето училище;

 

 В университета функционират множество професионални и културни студентски клубове, които развиват разностранна дейност.

Условията за прием в университета са публикувани на интернет страницата на висшето училище - www.uni-ruse.bg. Предоставена е възможност за онлайн кандидатстване, явяване на предварителни изпити и предварително записване на адрес: https://online.uni-ruse.bg/.

За допълнителна нформация: Сектор “Прием на нови студенти” - 082 888 247, 082 841 624, 0887 592 349, E-mail: [email protected]

 

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ УНИВЕРСИТЕТИ

 

Поколения всеотдайни учениса допринесли за престижа

Престижът на Русенския университет се дължи на дългогодишния неуморен труд на поколения всеотдайни, ентусиазирани учени и преподаватели, на насърчаването на новаторски идеи и осъществяването им, на възможността за сбъдването на смели, младежки мечти. Той дължи своето реномирано име на високото качество на обучението и научните изследвания, на съвременната академична среда, на стремежа към дигитализация на образованието и съвременни учебни зали на бъдещето.

Университетът разполага с модерна база от учебни зали и лаборатории, разположени на обща площ от 67 490 кв. м.

Акад. Христо Белоев - ректор

На 26 октомври 2022 г., с решение на Министерския съвет на Република България, Русенският университет беше включен в списъка на изследователските висши училища в нашата страна. С този акт Русенският университет получава още едно заслужено признание за своята стратегическа ориентация към авангардни научни постижения и иновационен растеж.

Научният капацитет на Русенския университет се измерва чрез участието му в ключови национални и международни научни проекти, като: изграждане на Център за върхови постижения и Център за компетентности в областта на информационните и комуникационните технологии, изграждане на центрове по иновационни образователни технологии в повече от 300 университета в Централна Азия, създаване на центрове по индустриална автоматизация 4.0 в Тайланд, Лаос и Камбоджа и много други. В тези проекти научният потенциал на Русенския университет доказва своята конкурентоспособност, съизмерима с най-високото международно признание за научни и научно-приложни изследвания.

Особено силна страна на Русенския университет е третият индикатор за изследователски университет - обществено и икономическо въздействие. Симбиозата между университета и неговата регионална екосистема е движеща сила на икономическия и обществения растеж. Регионалният бизнес разчита на университетската наука за своето иновационно развитие, а Русенският университет черпи иновационна енергия и творчески импулси от силната си връзка с обществената практика, превръщайки се в “жива лабораторияЁ за идеи и иновации.

Изпълнявайки показателите за изследователско висше училище, Русенският университет ще оползотвори повече възможности за най-актуални научни изследвания, ще разшири своите национални и международни научни мрежи чрез изпълнението на нови проекти и още по-интензивно ще развие своя иновационен потенциал.

Включването на Русенския университет в списъка на изследователските университети в България е изключително признание за научната резултатност, капацитета и общественото влияние на русенското висше училище. Това е висока оценка за ангажираността и приноса на цялата академична общност към изпълнението на  визията на университета да бъде иновативен, модерно мислещ и устремен към върхови постижения.  Тази споделена визия е истинският залог за непрекъснато развитие, за творческо неспокойствие, за силата да откриваш последователи в науката, за дръзновението да срещаш и преодоляваш предизвикателства.

 

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай