Първо интервю на просветния министър. Нови стипендии

Отпадна изискването за поставяне на холограмен стикер на дипломите за висше

Първо интервю на просветния министър. Нови стипендии | StandartNews.com

Подкрепяме даровитите деца със стипендии. Новината даде в интервю за "Стандарт" министърът на образованието проф. д-р Сашо Пенов. Той говори за първи път, откакто е втори мандат служебен министър.

ВИЖ ОЩЕ: 14 университета говорят чрез "Стандарт". Най-добрите заплати

Интервюто на проф. Пенов е част от специалното приложения на вестник "Стандарт" Да! На българското образование, в което за първи път 14 университета представят кандидат-студентските си програми и възможностите за кариерно развитие на младите хора.

Все повече висши училища избират матурите като възможност за кандидатстване и това е атестат за нараснало доверие към резултатите от ДЗИ, казва проф. д-р Сашо Пенов. Той съобщава още една голяма новина - отпадна изискването за поставяне на холограмен стикер на дипломите за висше образование.

Какво предлагат 14-те водещ университета в България?

Къде образованието носи най-скъпо платена професия?

Купете си новия брой на "Стандарт"

Той вече се продава в големите вериги, бензиностанциите и малките квартални магазинчета

Ето цялото интервю на министъра на образованието проф. Сашо Пенов

- Професор Пенов, през настоящата година зрелостниците ще се сблъскат с редица новости при кандидатстването в университетите. Една от тях е полагането на изпит за валидиране на компетентности. Каква възможност им се дава чрез това?

- С последните промени в Закона за предучилищното и училищното образование се разширяват възможностите за полагане на изпити за валидиране на компетентности по реда на допълнителните държавни зрелостни изпити.

В предстоящата сесия - май-юни 2023 г,. на изпити за валидириране може да се явяват и зрелостници, които са изучавали учебен предмет като общообразователен, но не като профилиращ, а желаят да валидират компетентностите си върху учебното съдържание от задължителните модули на профилиращия предмет.

Например зрелостник, който не е изучавал биология като профилиращ предмет, няма право да се яви на втори задължителен ДЗИ по биология, но вече има възможност да положи изпит за валидиране на компетентности върху учебното съдържание за профилирана подготовка по биология.

По този начин този зрелостник ще има достъп до висше образование, ако тази оценката по този предмет му е необходима за кандидатстване за определена специалност.Искам да подчертая, че резултатът от всеки успешно положен изпит за валидиране на компетентности ще се отразява в отделен документ, а не в дипломата за средно образование. Удостоверението за положен изпит дава право за включване на оценката в балообразуването.

- Матурите заемат все по-важна част във формирането на бала за висшите учебни заведения. Докато преди години те бяха нещо като "външно оценяване" или "изходящо ниво" за дванадесетокласниците, то сега до голяма степен определят каква бакалавърска степен ще придобият в бъдеще. Какво налага тази промяна и как се прилага в различните университети?

- Включването на резултатите от държавните зрелостни изпити в балообразуването при кандидатстване за много голяма част от специалностите във висшите училища всъщност разкрива два аспекта – от една страна, утвърждаване на качеството на изпитните материали за зрелостните изпити, и от друга – наложилото се обективно оценяване на писмените работи от национални комисии, в състава на които се включват и учители, и университетски преподаватели.

Това е израз на политиката за приемственост и балансираност в развитието на образователната система в страната и е в подкрепа на реформата в системата на средното образование.

Академичната автономия на висшите училища им дава правото самостоятелно да определят реда и условията за прием на студенти. Фактът, че все повече висши училища избират матурите като възможност за кандидатстване, говори за нарасналото доверие към резултатите от ДЗИ като оценка на качеството на придобитото средно образование.

- През тази година в Софийския университет "Св. Климент Охридски" 128 от общо 130 специалности - с изключение на право и медицина - ще приемат оценките от държавните зрелостни изпити като приемни. Какво показва опитът Ви - това правилно решение ли е и как повлиява на броя студенти в Алма Матер?

- Това е решение на ръководството на университета като израз на академичната му автономия.

- Вие сте част от петото служебно правителство на президента Румен Радев. Какво сте си поставили за цел в МОН в рамките на периода, който Ви предстои като част от настоящия служебен кабинет?

- Започнахме първия си мандат с някои основни задачи, които се радвам, че успяхме да изпълним – нормалното започване и протичане на присъствен учебен процес в училищата и активна работа по Механизма за обхват.

Инициирани бяха промени в нормативната уредба, които да позволят на всички даровити деца и ученици, спечелили медали от международни олимпиади да получават стипендии от 2023 г. В областта на висшето образование направихме някои стъпки, които намалиха административната тежест. Дадохме възможност на студентите и докторантите при нужда лесно и бързо да доказват пред трети лица статута си на учащи, като отпадна изискването за удостоверение на хартия.

Отпадна и изискването за поставяне на холограмен стикер на дипломите за завършена образователно-квалификационна степен на висше образование и т.н.

През първия ни мандат установихме, че е много полезно и важно при анализа на дейностите в образователната система да се обхванат всички степени на образованието. Когато едно действие се предприеме дори в предучилищното образование, да имаме представа какви биха били резултатите от него чак до завършването на висше образование.

В рамките на настоящия служебен кабинет трябва да подготвим подзаконовите нормативни актове, относими във връзка с приемането от Народното събрание на промените в ЗПУО, а също така и да изпълним дейностите, които са свързани с успешната реализация на НПВУ.

- Ако трябва да посочите най-голямото преимущество и най-сериозният недостатък на висшето образование в България, то кои биха били те?

- Не може да се говори за най-голямо преимущество или най-сериозен недостатък, тъй като висшето образование е част от цялата система на образованието в България. Ние винаги сме имали качествени висши училища, които са и международно разпознаваеми по повод развитието на Европейската университетска мрежа.

Естествено и тук, както във всяка човешка дейност съществуват трудности, но аз не бих ги нарекъл недостатъци. Тъкмо обратното – познавайки и сблъсквайки се с трудностите, които могат да възникнат в различни етапи от дейността, то трябва да се приемат такива общоконсенсусни мерки от цялото общество, респективно чрез неговото народно представителство, за да могат тези затруднения да се преодолеят.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай