Промяна в таксите на Софийски университет

Промяната в годишните такси се отнася единствено за приети през учебната 2021/2022 година

Промяна в таксите на Софийски университет | StandartNews.com

Академичният съвет прие промени в таксите за обучение за новоприети студенти и докторанти в част от факултетите на Софийския университет през учебната 2021/2022 година, съобщи БТА.

Промяната в годишните такси се отнася единствено за приети през учебната 2021/2022 година чуждестранни студенти, докторанти и специализанти.

Годишните такси за обучение на новоприети чуждестранни студенти за бакалавър/магистър в специалността "Фармация" трябва да достигнат минималния норматив, определен в Закона за висшето образование и се увеличават от 3490 евро на 4250 евро.

Увеличават се годишните такси в Стопанския факултет за обучение на чужд език на новоприети студенти в ОКС "магистър" и новоприети докторанти - от 1900 евро на 2200 евро.

Намаляват се годишните такси за обучение на докторанти във Физическия факултет от 1600 лв. на 100 лв. за редовните докторанти и от 800 на 100 лв. за задочните докторанти. Намаляват се годишните такси за обучение на чуждестранни докторанти във Физическия факултет - на български език от 3300 евро за редовно обучение и 2750 евро за задочно обучение на 2130 евро и за двете форми; на чужд език - от 4950 евро за редовно обучение и 3300 евро за задочно обучение на 2130 евро и за двете форми.

Намаляват се годишните такси за обучение на чужд език на новоприети чуждестранни докторанти във Факултета по класически и нови филологии - от 4950 евро за редовно обучение и 3 300 евро за задочно обучение на 2900 евро и за двете форми.

Гласуваното от Академичния съвет на Софийския университет предложение за годишни такси за обучение на студенти, докторанти и специализанти за учебната 2021/2022 година ще бъде изпратено на Министерството на образованието и науката за утвърждаване с решение на Министерския съвет.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай