Европейски дни „Еразъм“ 2021 в Тракийски университет – Стара Загора

Те ще се проведат на 14 и 15 октомври

Европейски дни „Еразъм“ 2021 в Тракийски университет – Стара Загора | StandartNews.com

За поредна година ЕК провежда инициативата „Дни Еразъм“ (ErasmusDays), която цели да отбележи огромното положително въздействие на Програма „Еразъм+“, едновременно във всички държави по света, които са легитимни за участие в Програмата.

Тракийски университет - Стара Загора се включва в инициативата с Отворени врати „Еразъм+ 2021“, които се провеждат на 14 и 15 октомври 2021 г. по основни звена и отдели.

Експерти от отдел „Международно сътрудничество и мобилност“ на Ректората представят на студентите широките възможности, които дава програмата. А именно – надграждане на знанията и обмяна на опит с чуждестранни университети, летни практики и стажове. В центъра на вниманието на разяснителната кампания са първокурсници, които проявиха сериозен интерес към чуждестранните учебни институции и финансово обезпечената възможност да пътуват по света, за да научат повече.

Мобилности по програмата Еразъм могат да бъдат осъществени, както от студенти и докторанти, така и от преподаватели.

Във видеото може да видите впечатленията, от пътуванията по Еразъм, на студенти от Ветеринарномедицинския и Стопанския факултет.

 https://www.youtube.com/watch?v=117oJt3ne3Q

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай