1260 лв. заплата за учител от догодина

Това е стартовото възнаграждение

1260 лв. заплата за учител от догодина | StandartNews.com

1260 лв. ще бъде стартовата основна заплата за учител от следващата година. Увеличението на индивидуалните възнаграждения на педагогическите специалисти ще варира между 15 и 16.1 %. Това е предвидено в Колективния трудов договор (КТД), подписан от министъра на образованието и науката Красимир Вълчев и национално представителните синдикални и работодателски организации в системата на предучилищното и училищното образование.

Минималните възнаграждения на старшите учители ще достигнат 1300 лв., а на главните – 1350 лв. Директорите на детски градини и училища ще получават не по-малко от 1535 лв., а заместник-директорите – 1420 лв.

Увеличава се и възнаграждението за класните ръководители. За водене на задължителна документация и консултации с родители, деца и ученици ще се взема по 46 лв. отгоре от заплатата.

С 30 лева месечно ще се компенсират и разходите за консумативи на учителите, които водят обучение от разстояние в електронна среда в условията на епидемии, пандемии, енергийни кризи, извънредно положение или други случаи на непреодолими събития, които ще се изплащат като допълнително трудово възнаграждение (ДТВ) за времето на провеждането му.

Предвижда се обезщетението при пенсиониране за учителите да е в размер на 11 брутни заплати от 1 януари 2021 година, които ще се осигуряват по национална програма.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай