10 000 студенти избраха Тракийския университет

В Алма-матер на Стара Загора обучението е поверено в ръцете на 600 високо квалифицирани преподаватели

10 000 студенти избраха Тракийския университет | StandartNews.com
 • В Алма-матер на Стара Загора обучението е поверено в ръцете на 600 високо квалифицирани преподаватели

Тракийски университет заема престижно място в рейтинговата класация на университетите в България  и полага изключително големи грижи за обучението, бита и развитието на своите  студенти.

Университетът е акредитиран с висока оценка от Националната агенция за оценяване и акредитация в България с правото да обучава в ОКС Бакалавър и Магистър, както и в образователна и научна степен Доктор.  

В структурата му са включени 10 структурни звена: Аграрен факултет, Ветеринарномедицински факултет с Университетска ветеринарна болница, Медицински факултет с Университетска болница, Педагогически факултет, Стопански факултет, Факултет Техника и технологии- Ямбол, Медицински колеж-Стара Загора, Филиал - Хасково, Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите, Институт за устойчив преход и развитие и Академичен технологичен комплекс.

В университета се обучават около 10 хиляди студенти от България и света, от  близо 600 висококвалифицирани преподаватели, както и от гост лектори от други университети в страната и чужбина, в  общо над 100 бакалавърски специалности и магистърски програми.

Тракийски университет има собствена модерна база за обучение. Учебният процес и научно-изследователската дейност се осъществяват в 20 учебни корпуса със  съвременно обзаведени лекционни и компютърни  зали,  зали за семинарни занятия и практически упражнения, специализирани кабинети, езикови лаборатории. Материалната база непрекъснато се поддържа и модернизира. На университетско и факултетно ниво са създадени общо 44 научноизследователски, учебни и диагностични лаборатории в съответните научни направления. Студентите придобиват практически умения в университетска учебно-експериментална база, университетска многопрофилна болница, университетска ветеринарна болница, собствен Академичен технологичен парк, както и във фирми и организации, с които университетът има сключени договори за сътрудничество.

Университет разполага студентски общежития и столово хранене на преференциални ценни.

 

Висшето училище води активна политика и в областта на международното сътрудничество чрез разработване и изпълнение на съвместни проекти по различни програми.

Тракийски университет има богат опит в работата си по европейски проекти. Академичният състав усилено работи по образователни и научни програми, както и по програми за двустранно сътрудничество с университети - партньори и научни организации.Университетът се намира в изключително удобно и комуникативно място в Централна България, само на 2 часа път от летищата, столицата и морето. Той е разположен в гр. Стара Загора, който е водещ икономически и енергиен център в страната. Градът е зелен, модерен и е в близост до културни, исторически и природни забележителности. Тук може да се разходите в големи и красиви паркове, заобиколени от езера и реки. Може да отседнете в луксозните и удобни хотели на почивния комплекс Старозагорски минерални бани, където съвсем скоро ще е готова и учебно-възстановителната база на Тракийския университет. Само за 30 минути може да стигнете и до долината на розите и тракийските царе в гр. Казанлък, да се докоснете до необятните розови полета, известни по целия свят и да посетите величествените тракийски гробници.

Високите възможности на Тракийския университет, географското положение и модерната среда на града са правилният избор за бъдещето!

 

СПЕЦИАЛНОСТИ

ОКС "Магистър" - след средно образование

 • Ветеринарномедицински факултет
 • Ветеринарна медицина 

Медицински факултет

 • Медицина 

ОКС "Бакалавър"

 • Аграрен факултет
 • Aгрономство (Полевъдство)
 • Aгрономство (Етерично-маслени култури)
 • Aграрно инженерство
 • Зооинжeнерство
 • Екология и опазване на околната среда
 • Рибовъдство и аквакултура 

Медицински факултет

 • Акушерка
 • Медицинска сестра
 • Социални дейности
 • Медицинска рехабилитация и ерготерапия
 • Лекарски асистент 

Педагогически факултет

 • Предучилищна и начална училищна педагогика
 • Начална училищна педагогика с чужд език
 • Социална педагогика
 • Специална педагогика
 • Предучилищна педагогика
 • Педагогика на обучението по информационни  технологии
 • Педагогика на обучението по изобразително изкуство и графичен дизайн 

Стопански факултет

 • Бизнесикономика
 • Регионална икономика и управление
 • Аграрна икономика и търговия
 • Аграрна икономика
 • Местни финанси
 • Информационни технологии в икономиката и управлението
 • Софтуерно инженерство
 • Информационни технологии 

Факултет  "Техника и технологии" - Ямбол

 • Автотранспортна и земеделска техника
 • Дизайн, технологии и мениджмънт  на модната индустрия
 • Автоматика и компютърни системи
 • Електротехника
 • Компютърни системи и комуникации
 • Топло- и газоснабдяване
 • Индустриално инженерство
 • Технология на храните 

Филиал Хасково

 • Акушерка
 • Медицинска сестра
 • ОКС "Професионален бакалавър"
 • Медицински колеж
 • Рехабилитатор
 • Медицински лаборант
 • Помощник-фармацевт
 • Медицински козметик
 • Медицински оптик
 • Ортопедичен техник

http://www.uni-sz.bg/

 

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай