Скатов изкачи Лхотце

Скатов изкачи Лхотце

Уникален успех за българският алпинизъм постигна д-р Атанас Скатов, който успя да покори четвъртият по височина осемхилядник Лхотце (8516 м). Заедно с...

Скатов покорява нов връх

Скатов покорява нов връх

Само 5 месеца, след като се върна от Еверест, сливенският алпинист Атанас Скатов тръгва на нова експедиция. Днес той потегля от България. Ще измине...