Всички в Евросъюза печелят от разширяване

Щефан Фюле, комисар по въпросите на разширяването и европейската политика за съседство

Всички в Евросъюза печелят от разширяване | StandartNews.com

На 16 октомври Европейската комисия прие последната оценка за текущото състояние на политиката за разширяване на ЕС и за участващите в този процес държави. Откриват се перспективи за членство в съюза, което няма да стане факт от утре, а едва когато страните кандидатки отговорят на европейските стандарти.

Когато се срещам с граждани на ЕС, те често споделят тревогите си за разширяването на Европа: готов ли е Европейският съюз да приеме нови членове, не трябва ли първо да решим икономическите си проблеми, тези страни наистина ли са готови да се присъединят и да спазват нашите правила, в крайна сметка какви ще бъдат ползите за европейската икономика.
Нека започнем с последния въпрос. Голямото разширяване от 2004-2007 г. несъмнено беше и продължава да бъде от полза за европейската икономика.

Общо на 12 новоприсъединили се по онова време държави членки в момента се падат 11,5% от износа на Германия, а това се равнява на нейния износ за Бразилия, Русия, Индия и Китай, взети заедно. През 2011 г. износът на Нидерландия за същите дванадесет държави членки е на обща стойност 23,4 милиарда евро и той отново надвишава стойността на износа за Бразилия, Русия, Индия и Китай, взети заедно (16 милиарда евро).

В момента 12 държави членки купуват повече стоки, произведени в Обединеното кралство, отколкото Китай. По-голямата интеграция се изразява в по-голяма търговия и по-голямо търсене на местни продукти и услуги. Това от своя страна означава по-голям растеж и повече работни места. Една по-силна Европа с по-голям пазар е по-добре подготвена за справяне с последиците от икономическата криза - както сега, така и в бъдеще.

За да може обаче да се възползват максимално от предимствата и възможностите, които предлагат по-тесните взаимоотношения и последвалото членство в ЕС, страните, които се стремят към него, трябва да отговарят на общи стандарти, да спазват общи правила и да зачитат общи ценности. Световната икономическа криза насочи вниманието към необходимостта всички държави да укрепят икономическото си управление, да подобрят конкурентоспособността и да създадат по-стабилна и по-прозрачна бизнес среда за привличане на инвестиции и стимулиране на растежа. Скорошните събития в редица от настоящите страни кандидатки показаха колко е важно да се укрепят демократичните институции и демократичните процеси да станат по-обхватни. За да се задейства разширяването, страните, които се стремят към членство в ЕС, трябва да покажат резултати във всички тези области.

Те трябва да се справят с проблеми като съдебната реформа и борбата срещу организираната престъпност и корупцията на ранен етап от преговорите за присъединяване, за да могат да покажат стабилни, трайни и необратими резултати. Тези "основни принципи" са заложени категорично в същината на процеса на разширяване. Преди да могат да се присъединят към ЕС, страните, които се стремят към членство, трябва първо да покажат постиженията си във връзка с върховенството на закона, разумното икономическо управление, свободата на изразяване и свободата на медиите, човешките права и зачитането на малцинствата.

Перспективата за членство преобразява съседните на ЕС държави: чрез надежден процес, който се основава на справедливи, но стриктни условия, страните, които се стремят към членство в Европейския съюз, осъществяват основни реформи, модернизират обществото и икономиката си и укрепват демократичните си институции. Сделката е добра и за тях, и за нас. Това е пътят към една по-сигурна, стабилна и просперираща Европа.

Специално за "Стандарт"

(Статията е по повод оповестения от Еврокомисията годишен Пакет за разширяването. Заглавието е на редакцията)

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай