Вторник,

По-силна политика на сближаване за по-силен ЕС

От: Администратор -
158
По-силна политика на сближаване за по-силен ЕС
A
A
A

Само преди няколко години според мнозина Европейският съюз беше изправен пред най-сериозното предизвикателство в цялата си история: рейтингите на държавите членки спадаха, частният сектор в еврозоната се свиваше, а икономическият растеж стагнираше. Сега, седем години по-късно, когато макроикономическите индикатори сочат, че икономическата и финансова криза е преодоляна, а БВП и заетостта достигат рекордно равнище, седмият доклад за сближаването ни помага да извлечем поуки от кризата и да набележим ориентири за бъдещето.

В доклада Европа се разглежда от множество гледни точки: регионалните БВП, инвестициите, иновациите, управлението, миграцията, енергетиката, градовете — въпросите са толкова разнообразни, че далеч надхвърлят една кратка статия. Затова реших да се спра само на някои от тях.

Докладът показва, че поради икономическата и финансова криза постепенното намаляване на регионалните различия в Европа — което продължаваше десетилетия наред — е спряло и тези различия са се задълбочили. Данните свидетелстват, че регионалните различия отново започват да намаляват, но

все още ни предстои много работа

През последните години в по-бедните региони на Европа БВП на глава от населението е нараснал и се е доближил до средната стойност за ЕС, но това се дължи най-вече на повишаването на производителността за сметка на процента на заетост. За разлика от тях по-богатите европейски региони отбелязват най-бърз ръст от всички, докато при регионите в средата на таблицата ръстът се е забавил, производственият им сектор не се увеличава, а именно тези региони са най-податливи на сътресенията, които причинява глобализацията.

От доклада става ясно, че по време на кризата политиката за сближаване е помогнала на държавите членки, както и на местните и регионалните органи чрез дългосрочни, стабилни и предсказуеми инвестиции във всички държави членки. В периода на ограничени инвестиции на държавите членки политиката за сближаване се превърна в жизненоважен фактор за европейските градове и региони. През текущия финансов период в нейните рамки ще бъде предоставено подпомагане на 1,1 милиона малки и средни предприятия, над 7,4 милиона безработни ще получат съдействие за намиране на работа, а 8,9 милиона души ще придобият нова квалификация. Шестнадесет милиарда евро ще се инвестират в цифровата икономика, като благодарение на това ще се разширят електронните административни услуги и около 15 милиона домакинства ще получат достъп до широколентов интернет. Ще се инвестира и в енергийната ефективност, защитата на околната среда и подобряването на обществения транспорт, както и в европейската шосейна и железопътна мрежа.

Данните са красноречиви: През последните десет години

в България чрез инвестициите по линия на политиката за сближаване

са модернизирани над 1 200 km от пътната мрежа, 400 000 души се ползват от подобрено водоснабдяване и са създадени над 8 300 работни места. Очаква се до 2023 г. благодарение на тези инвестиции БВП на страната да се увеличи с 2,1 %.

Всичко това показва, че е необходимо и след 2020 г. политиката за сближаване да продължи да бъде най-солидният инвестиционен инструмент за всички региони, тъй като никой не е застрахован срещу бъдещи глобализационни трусове, технологични промени и икономически кризи. Кой може да каже отсега кои региони ще имат нужда след пет години от финансиране за своите малки и средни предприятия, училища, болници, обществена инфраструктура?

Не на последно място, в доклада се предлагат начини как в бъдеще политиката за сближаване да стане още по-ефикасна, като се разшири обхватът на сегашния Европейски фонд за приспособяване към глобализацията, така че да подпомага например стратегиите за преобразуване на регионите, като се задели неразпределена сума от финансирането, която да се използва при непредвидени обстоятелства, като се създадат единни правила за финансиране или дори като се увеличи националното съфинансиране, за да се засили по места отговорността за проектите в рамките на политиката за сближаване.

На фона на тревожния факт, че екстремизмът печели позиции в Европа, седмият доклад за сближаването ни напомня, че популяризирането на множеството преимущества на Европа в нашите села, градове и региони е най-добрият начин да противостоим на нетолерантността, егоизма и силите на самоунищожението, които подхранва екстремизмът.

По-силната и по-опростена политика за сближаване в бъдеще ще спомогне за изграждането на една по-силна и по-грижовна Европа за всички.

*Заглавията са на редакцията


Всички новини от категория БГ футбол.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com