Политици репортери: Единният цифров пазар може да носи Е415 млрд

България има шанс да повлияе на дигитализацията с председателството си на ЕС

Политици репортери: Единният цифров пазар може да носи Е415 млрд | StandartNews.com

Настоящата цифрова революция има потенциал да доведе до дългосрочни ползи за европейските граждани и икономики. В действителност, днес нито един отрасъл не може без информационни и комуникационни технологии. Те променят начина, по който работим, учим, пазаруваме или се придвижваме. 2/3 от европейците смятат, че най-нов*ите цифрови технологии се отразяват положително на обществото, икономиката и собствения им живот. Ето защо е важно да се обединят усилия за напълно функциониращ цифров единен пазар, който може да допринесе с 415 милиарда евро годишно за европейската икономика и да създаде стотици хиляди нови работни места.

Амбициозната програма е в ход и вече дава резултати. Само две години след обявяването на стратегията за единния цифров пазар, ЕС успя да осигури за своите граждани премахване на таксите за роуминг от 15 юни т.г. за всички пътуващи в ЕС, постигна договореност за преносимост на съдържанието, благодарение на която от началото на 2018 г. гражданите ще могат да ползват при пътуване филмите, музиката и видеоигрите, за които имат абонамент в родните си страни. Друго важно постижение в полза на европейците е договореността за освобождаването на радиочестотен спектър, за да се въведат мрежи от пето поколение и нови онлайн услуги.

По останалите предложения понастоящем се водят заключителни преговори с Европейския парламент и Съвета. В следващите две години ЕС трябва да продължи да действа в ключови области като икономиката на данни, киберсигурността, онлайн платформите и цифровите умения, за да изпълни ангажимента си към европейските граждани за повече свързаност, споделеност и сигурност.

Изпълнението на тези ангажименти ще доведе до подобряване на достъпа на потребителите и бизнеса до цифрови стоки и услуги, благоприятни условия и равнопоставеност за цифровите мрежи и иновативни услуги и увеличаване на потенциала за растеж на цифровата икономика. Така ЕС ще допринесе всеки европейски гражданин да усеща в ежедневието си ползите от цифровите технологии, като едновременно с това се чувства сигурен и защитен. Така ще отговорим на предизвикателството, пред което сега сме изправени - всички сектори на икономиката стават дигитални, но 37% от работната сила няма достатъчно цифрови умения.

В тази връзка е особено значима инициативата на ЕС „Европейска коалиция за умения и работни места" и България е една от 17-те държави-членки със създадена национална коалиция в рамките на общоевропейската. Тези коалиции мобилизират компании, организации с нестопанска цел, доставчици на образователни услуги, социални партньори и държави-членки в Европа, които работят заедно, за да се справят с липсата на цифрови умения в Европа.

Целите, които ЕК си поставя с тези коалиции е до 2020 г. да бъдат обучени 1 милион младежи за свободни работни места чрез стажове и краткосрочни програми за обучение, подкрепа за повишаване на квалификацията и преквалификация на работната сила, модернизиране на образованието и обучението, за да се даде възможност на всички студенти и учители да използват цифрови инструменти и материали в своите учебни дейности.

Символ на усилията на ЕС да разгърне потенциала на цифровите технологии в полза на гражданите е и инициативата WIFI4EU. Безплатната интернет свързаност за потребителите ще даде възможност на 8 000 местни общности да се възползват от финансиране в размер на общо 120 милиона евро до 2020 г. Освен това, WiFi4EU е отворена за публично-частното партньорство, в което малки и средни предприятия чрез публични услуги могат да играят важна роля.

Обединението около начертаните цели, в центъра на които трябва да са гражданите, е ключов фактор за успешно завършване на инициативите, свързани с цифровата икономика и общество. България има уникален шанс да повлияе положително върху този процес чрез предстоящото в началото на 2018 г. председателство на Съвета на ЕС.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Автор Спорт
Коментирай