Как да се определят минималните осигурителни прагове

Как да се определят минималните осигурителни прагове | StandartNews.com

При договарянето на минимални заплати по икономически дейности е необходимо да се отчитат диспропорциите между отделните отрасли. Сега цели наши отрасли, като шивашкия и текстилния, се съревновават с производители, които не са в ЕС.

Това каза Теодор Дечев от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) във връзка с позицията на работодателите за определянето на минималните осигурителни прагове по икономически дейности в ефира на предаването "Бизнес старт" по Bloomberg TV Bulgaria. По думите му в момента минималната работна заплата се определя без ясна икономическа логика и с последното й увеличение в няколко отрасъла на икономиката се получава така, че средната заплата е дори по-ниска от минималната. Дечев обясни защо от Асоциацията на индустриалния капитал настояват да отпаднат минималните осигурителни прагове, като посочи, че несъгласието е по отношение на механизма на определянето им. Според него административното определяне на минималните осигурителни прагове често води до злоупотреби, ако не бъде постигнато съгласие при преговорите. "По принцип определянето се прави на база на среднопретеглено увеличение. Пресмятат се тези прагове средно аритметично и така се получава по-голямо увеличение, което води до увеличаване на сивия сектор. Това е една от причините да бъде атакуван самият механизъм на минималните осигурителни прагове", обясни той.

Според икономиста проф. Ганчо Ганчев целият процес трябва да тръгне от положението на страната в ЕС и заплатите, които се плащат на българите в останалите европейски страни.

"Цената на интернационалната работна ръка вече започна да се определя от международния пазар. Практиката на правителството да поддържа по-високи минимални работни заплати е полезна за бизнеса, защото го ориентира", каза той. По думите му най-правилно е договарянето да става на национално равнище, където се сблъскват глобално търсенето и предлагането.

Според него е правилно да има закон за определянето на минимална работна заплата, както и за определянето на минимални прагове по отрасли по обективни критерии. Такава е и практиката във всички страни, където има законодателство в тази област. Става въпрос обаче за воля от страна на държавата за фиксиране на ясни правила на играта, коментира експертът.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай