70 000 бежанци на опашка в Германия

70 000 бежанци на опашка в Германия | StandartNews.com

Всеки бежанец в Германия трябва да подаде молба за предоставяне на убежище. Много често обаче той или не може да подаде молба, или трябва да чака месеци наред решението на властите. По тази причина стотици хиляди бежанци вече "чакат" на една въображаема опашка. С други думи, бежанската криза изправя страната и пред един бюрократичен проблем.

Шефът на Федералната служба за миграция и бежанци Франк-Юрген Вайзе изчислява, че на "опашката" са се наредили 770 000 бежанци. Тази цифра включва 370 000 души, чиито случаи не се разгледани, както и 300 000 до 400 000 бежанци, които все още не са регистрирани. Точният брой на лицата от втората група може само да се предполага, тъй като някои от бежанците са регистрирани по няколко пъти, други пък междувременно са напуснали Германия, а трети изобщо не са обхванати от статистиката.

До средата на годината броят на сътрудниците на Федералната служба за миграция и бежанци трябва да бъде удвоен. В края на 2015 година в нея са работили 3 500 души. До средата на 2016 година техният брой ще бъде увеличен на 6 300, плюс още 1 000 помощници от други инстанции. Федералната служба за миграция и бежанци има за цел с тези капацитети да бъдат вземани по 6 000 решения на ден.

Службата изхожда от презумпцията, че през 2016 година в Германия ще пристигнат нови 500 000 бежанци. Освен че броят на служителите трябва да бъде увеличен, и процедурата за предоставяне на убежище ще протича много по-различно, отколкото досега. Още от границата бежанците ще бъдат транспортират до т. нар. приемни центрове. Във всяка федерална провинция трябва да има поне един такъв, а общо за Германия центровете трябва да бъдат 20. Оттам данните за всеки отделен бежанец ще бъдат предавани на една централна база данни. Федералната полиция ще проверява истинността на документите на бежанците. В приемните центрове ще се провеждат и медицински прегледи. Ако всичко е наред, бежанците получават специален документ. Само с него те имат право на подслон, прехрана и други помощи. Под шапката на тези приемни центрове ще се подават и молбите за предоставяне на убежище. Колко дълго едно лице ще престои в приемния център, зависи принципно от страната на произход. Решенията за предоставяне на убежище за хората с добри шансове за престой като сирийските бежанци например, ще се вземат в рамките на 48 часа. След това бежанците с одобрени молби за убежище могат да бъдат бързо разпределяни в отделните общини. Бежанците от т. нар. "сигурни трети страни", които нямат шансове за убежище, ще бъдат премествани в т. нар. "изчаквателни зони". Те ще остават там, докато приключи процедурата, след което ще бъдат връщани в родните им страни.

Този метод вече беше изпробван в някои градове и ще бъде разпространен в цяла Германия.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай