Цвета Рангелова: Благоевград има нужда от сигурна бизнес среда

Липсата на инвеститори е резултат от 10-годишното управление

Цвета Рангелова: Благоевград има нужда от сигурна бизнес среда | StandartNews.com
  • Липсата на инвеститори е резултат от 10-годишното управление
  • Икономиката на града ще се съживи с предприемане на безкомпромисни мерки по незабавно спиране на корупцията, казва Цвета Рангелова, кандидат за кмет от партия Възраждане  в специално интервю за вестник СТАНДАРТ

 

- Г-жо Рангелова, как си обяснявате факта, че през последните години Благоевград няма нито един стратегически инвеститор? Какво предвижда програмата Ви за икономиката на града?

- В Благоевград липсват инвеститори и това е в резултат от управлението на града в последните десет години. Управляващите не само не създадоха благоприятен климат за работа на предприятията на територията на общината, но и не направиха нищо за привличане на нови инвестиции.Истината е, че икономиката на града е унищожена, а Благоевград не е привлекателен за външни инвестиции. Корупцията е повсеместна, а 24 часа 7 дни в седмицата е "разпънат чадър" над фирми, приближени на властимащите. На практика през последните години единствено тези фирми имаха възможност за работа по "спечелени" обществени поръчки, търгове и концесии. Този процес вероятно е бил полезен за обръчите от фирми около властта, но не и за общината и нас, гражданите данъкоплатци.  Благоевград има нужда на първо място от сигурност за съществуващия бизнес, от осигуряване на естествена, конкурентна среда за всички работещи и плащащи данъци местни фирми. Икономиката на града ще се съживи с предприемане на безкомпромисни мерки по незабавно спиране на корупцията във всичките є форми и при публично управление на парите и активите на общината. Електронното административно обслужване ще намали чувствително ежедневния рекет от най-ниското до най-високото ниво на администрацията.Осезаема е липсата на подготвени кадри във всички сфери, въпреки наличието на няколко университета. В тази връзка считам, че следва да се изгради добра комуникация между местната власт, ръководствата на университетите и професионалните гимназии с цел разкриване на специалности, актуални на търсенето, които да подготвят кадри за бизнеса в града и региона.Въвеждането на мерки по намаляване или осигуряване на гратисен период от заплащане на такса битови отпадъци за стартиращи дейността си предприятия на територията на общината, ще направи Благоевград предпочитан за нови инвеститори.Да се извърши оценка на икономическото състояние и рентабилността на общински обекти, които, в случай че не генерират приходи за хазната, биха могли да се отдадат на концесия на инвеститори, за да направят модерни съоръжения с цел привличане на туристи. Съответно това ще създаде приходи, без да се налага общината да изразходва средства. Разбира се, тук е много важно да се каже, че концесионните договори следва да бъдат в полза на общината, а не както до сега в полза на концесионера, от което да се трупат несъбираеми огромни задължения. Тези мерки са реални и биха могли да бъдат изпълнени. Нека не забравяме, че към момента в Благоевград се провеждат две кампании - за местни избори на 27 юни и за парламентарни избори на 11 юли. Реално следващият кмет на Община Благоевград ще трябва да приложи програмата си в рамките на две години (2021 - 2022 г.).  И за това кратко време трябва да има резултати, при положение че за 2021 г. бюджетът на града вече е приет и гласуван. Ето защо в програмата на Възраждане са заложени решения, които зависят от местната власт, и такива, които трябва да бъдат осъществени от държавата. Зависещите от местната власт да са така структурирани, че да бъдат  осъществими  в  рамките на двугодишния кметски мандат.

- Кои са основните проблеми на Благоевград и какви решения предлагате?

- Засегнах голяма част от проблемите на града. За мен те са взаимно свързани. Липсата на средства, на работеща икономика, респективно и на адекватно заплащане води неминуемо до спад или липса на културен и социален живот в града. Необходимо е да се възродят добрите традиции, с които преди години Благоевград беше известен в страната като един от културните центрове. Общината трябва да инвестира в рекламна стратегия и в нейното изпълнение, за да представи програмата на културните институции в града. В Благоевград се намират Драматичният театър "Никола Вапцаров", Камерна опера, ансамбъл "Пирин" и други учреждения, значими за културния живот на страната. Необходимо е да се направи инвестиция в културния живот на града, която ще дойде под формата на подпомагане от страна на Община Благоевград. Абсурдно е да говорим за духовно и културно възраждане, без да сме подпомогнали културните дейци и без да сме им осигурили възможност за спокойна работа, без заплаха от това, че ще бъдат заменени с друг, и то по  партийна линия. За всички политически ангажирани личности трябва да е ясно, че в културата и изкуството няма място за политическо вмешателство.Друг проблем в града ни е безразборното застрояване на всички зелени площи. "Изникват" множество  и наблъскани една до друга кооперации, които от една страна лишиха хората от паркове и градинки, а от друга страна създадоха инфраструктурни проблеми. Ние смятаме, че е необходимо спешно изработване на конкретна визия по общия устройствен план - къде в Благоевград ще се развива индустриална зона, къде ще се развива жилищно строителство и къде ще са зелените площи, необходими за отдиха на благоевградчани.В момента ситуацията е абсурдна. Строи се безразборно и навсякъде. Появяват се всякакви обекти, независимо от зоната. Това е бомба със закъснител, защото в един момент градската среда ще се окаже не само непривлекателна, но и трудна за съжителство между хората. Необходимо е незабавно общият устройствен план на града да се изработи в дългосрочна визия.  Преосмислянето на цялата транспортна схема в Благоевград също е спешен за решаване въпрос. Изключително важно е това да се случи обаче с участие на представители на обществеността и след провеждането на обществено обсъждане. Необходимо е полагането на трайна, цветна пътна маркировка, особено в районите със сгради с обществено предназначение, които се посещават ежедневно от множество хора - училища, университети, театри, кина, големи магазини, сградата на общината и други. Това ще направи градската средата по-безопасна за нас и децата ни.

- Основен приоритет на Възраждане е създаването на условия, които да задържат младите хора в България. Как ще направите Благоевград притегателен център за младите?

- Да, приоритет за Възраждане са младите хора в Благоевград. Това е човешкият потенциал за развитие на нашия град, който непрекъснато "изтича" към други градове или извън страната. Младите хора от години напускат родния край, тъй като не виждат перспективи - образователни, професионални и други. Децата на Благоевград са трудолюбиви и талантливи, но за жалост изпуснахме над 20 000 студенти за последните години. Това доведе до огромни загуби, изчисляващи се на над 100 000 лева месечно. Ето защо задържането на младите хора в града е неразривно свързано с възможностите, които им предоставяме за образование и житейско развитие. Важно е да превърнем Благоевград отново в притегателен образователен център за всички младежи. Да се разкрият модерни, търсени специалности, които да мотивират младите хора от цялата страна да предпочетат града ни. Не по-малко належащо е да се представят ползите и образователните възможности, които предлага градът. Общината и университетът биха могли да реализират съвместна рекламна кампания, която да представи преимуществата на Благоевград. Така ще допринесем за привличането и на инвеститори. Ще създадем среда, подходяща за образование, спорт, развлечения и професионална реализация, ще  разкрием работни места с конкурентно заплащане. Проблемите на висшето образование не са в правомощията на местната власт, но партньорството между Общината и университета би могло да е от полза за всички нас, да изградим обща визия и да покаже предимствата ни.

- Възраждане предвижда реформа във висшето образование. Какви са акцентите в нея?

- В програмата си политическа партия Възраждане предвижда конкретни мерки по посока промени във висшето образование като:

  •  безплатно образование в държавните висши училища;
  •  отмяна на финансирането чрез норматив за издръжка на един студент с коефициент по професионални направления. Финансирането трябва да е по норматив за издръжка на дейностите в конкретните професионални направления. Сега висшите училища се конкурират до такава степен за студенти, че допускат учащи се с нисък успех само заради парите, които получават;
  •  въвеждане на ясни критерии и финансови стимули за фирми, ако осигуряват студентски стажове и ако заплащат обучението на студенти.

Необходимо е бързо да осъзнаем, че за да се развива една нация и икономиката и да бележи подем, е необходимо да разполага с подготвени професионалисти във всички сфери. Трябва да се сложи край на толерирането на "наши хора", независимо от нивото на подготовката им.

- Благоевград пази огромно културно-историческо наследство. Какво планиране за развитие на културно-историческия туризъм в града?

- Благоевград има отлични културни и природни забележителности и благоприятен климат. Това са ресурси, които не са използвани до сега. В програмата ни са залегнали редица мерки в тази посока, които не изискват финансиране, а единствено желание.Една от тези мерки е отваряне за гражданите на парк "Македония", представен през 2017 г. като парк за отдих и фестивали, но веднага след това заключен за гражданите до днес. Този парк, разположен на няколко декара може да бъде отлично място за отдих, развлечения и туризъм.Мнозина благоевградчани дори не знаят за съществуването на Обсерваторията в парк "Ловен дом". Ако тя бъде отворена за посещения, това ще създаде доходи.В рамките на града и близо до него има отлични природни дадености за изграждане на велоалеи, в това число и за планински велотуризъм, които ще доведат хиляди туристи през по-голямата част от годината заради благоприятния, мек климат в района. Необходимо е изграждането на рекламна стратегия, която да представи Община Благоевград като дестинация за туризъм, живот, раждане и отглеждане на деца.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай