Вход свободен във ВУЗ за компютърни спецове

Вход свободен във ВУЗ за компютърни спецове | StandartNews.com

Режат наполовина приема по икономика в най-слабите университети

Ако под 30% от завършилите работят по специалността си, свиват броя на студентите

Неотдавна просветното министерство обяви, че от тази година започва да реже заявките на университетите за прием на студенти. Причините са както демографската криза, така и фактът, че някои от висшите училища не дават добра подготовка по определени специалности и дават дипломи на хора, които не могат да се реализират другаде, освен зад сергията. Заради това министерството ще се опита да стимулира приема там, където качеството е високо - с по-голям брой студенти и по-високи субсидии за качество. Вече е готов и проектът на постановление, което "облича" в цифри тази идея. Когато то бъде публикувано, всеки ректор ще може да прецени кои направления му носят повече пари и от кои трябва да се откаже.

Следващата учебна година в университетите ще бъде времето на математици и информатици. Само за тези специалности държавата посочва, че кандидатите ще бъдат приемани без ограничения на бройката до достигане свободния капацитет на вуза. Нещо повече - университетът ще получава по 2000 лева за всяка бройка математици и информатици, приети над миналогодишния брой студенти. Това са пари за капиталови разходи и се дават отделно от субсидията, която държавата ще отпуска на един студент, разясни главният секретар на МОН Красимир Вълчев. Идеята е с тях да се подпомогне оборудването на компютърните кабинети и закупуването на съвременна техника за обучение по тези специалности. Постановлението посочва и кои специалности ще бъдат приоритетни за държавата и по тях

приемът няма да бъде ограничаван толкова рязко

Студентите, които бъдат приети да учат по тях, ще получават и евростипендии, поясниха от МОН. Тези специалности са 31 и за някои от тях се знае отдавна. Освен "обичайните заподозрени" - компютърни науки, инженерни науки, физика, химия, тук е и енергетика, транспорт, корабоплаване и авиация, науките за земята. В списъка са също педагогика, архитектура, строителство и геодезия, металургия, растениевъдство, животновъдство, ветеринарна медицина, изкуства. Отсъства обаче медицината.

Проектът е публикувал и методиката, по която ще се определя как точно да бъде намален приемът на даденото висше училище. Това става, като броят на приетите в последната година студенти бъде умножен по специален коефициент. Той се състои от три компонента - оценката за цялостната дейност на даденото висше училище от Националната агенция за оценяване и акредитация, резултатите от научната дейност на вуза, като се вземат само международните бази данни и броя на докторските програми, и реализацията на завършилите студенти. За да бъде оценена последната, се мерят процентът на студентите, останали безработни след завършването, и делът на онези, които действително работят по специалността си. Най-силно орязан ще бъде приемът при онези специалности, чиято оценка от НАОА е под 6,5, имат над 6% безработни абсолвенти и под 30% работещи по специалността си млади хора, за които

дипломата е нещо повече от лист хартия

На базата на тези данни може да се види, че в специалности като "Икономика" и "Администрация и управление", които са с този най-нисък резултат, орязването на приема ще бъде наполовина. Толкова ниска реализация и оценка от НАОА има например икономиката в Техническия университет на Габрово. Тракийският университет също се вписва в тези параметри по отношение на реализацията, но оценката му е малко по-висока - 7. За сметка на това те ще бъдат поощрени да развиват други свои специалности, по които оценката им е по-висока.

Онези вузове, при които икономиката е с най-висок резултат и по трите показателя, ще могат обаче да поискат дори с 25% увеличение на студентите, ако капацитетът им го позволява. С право на по-голям прием ще бъдат специалности като право, медицина и хуманитарни науки, сигурност и отбрана. При тях носителите на най-ниска оценка ще трябва да редуцират броя на студентите си също наполовина, но онези, които са с високи резултати, ще могат да приемат с 35 на сто повече студенти. Най-голямо увеличение могат да поискат специалностите, които са в приоритетния списък. Тези, които имат ниски оценки, ще редуцират приема си само с 40 на сто. Отличниците обаче ще могат да поискат до 75% увеличение, ако капацитетът им позволява това. Тяхната оценка от НАОА задължително трябва да бъде над 9 по десетобалната система,

безработните абсолвенти да са под 2 процента

а онези, които работят по специалността си, да са над 65 на сто.
До 10 април ректорите трябва да представят заявките си за това какъв брой студенти искат да приемат, а МОН ще внесе своето предложение пред министерския съвет в десетдневен срок.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай