Учат нова специалност в ЮЗУ по проект

Учат нова специалност в ЮЗУ по проект | StandartNews.com

Благоевград. Нова интердисциплинарна бакалавърска специалност „Култура и културен туризъм" ще се изучава в Югозападен университет "Неофит Рилски" – Благоевград. Тя е създадена по проект "Изкуството и културата като ресурс за постигане на общество с икономика на знанието", който се финансира със средства на Европейския съюз.

Учебният план е съобразен с водещите европейски практики в областта на културното наследство и на културния туризъм. Приемът започва за предстоящата 2014-2015 учебна година. Специалност "Култура и културен туризъм" подготвя специалисти за работа в бързоразвиващата се сфера на културния туризъм. Бакалавърската програма има междудисциплинарен характер. Студентите придобиват познания в областта на културата, но също така и професионална компетентност, знания и умения в сферата на туризма. Широкопрофилната подготовка на студентите ги превръща във висококомпетентни, мотивирани и подготвени за практиката специалисти. Те могат да се реализират в националните, областни и общински културни институции, свързани с изследването и опазването на културното наследство, в туристически центрове, туроператорски фирми, хотелски комплекси, свързани с развиване и практикуване на културен туризъм, във висшите училища, в научни институти на БАН.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай