Събота,

Разделят матурите на отделни модули

От: Администратор -
2631
Разделят матурите на отделни модули
A
A
A

Държавните зрелостни изпити на предстоящата през август и септември сесия ще се проведат на модули, за да се ограничат опитите за преписване, съобщиха от Министерство на образованието и науката (МОН). Зрелостниците ще получават изпитния вариант на части и ще разполагат с определено време за работа върху всяка от тях. След изтичане на определеното време те ще затварят в плик съответната част (лист с отговори и въпросник) и няма да имат възможност да се връщат и да работят повече върху нея. Някои от предметите - български език, история, география ще се решават на три модула, а други като математика, химия, физика - на два.

Зрелостниците ще имат право да излизат от изпитната зала след приключване на работата върху съответната част. В случай че зрелостник напусне сградата, не се допуска обратно в нея до края на изпитния ден.
„Провеждането на матурите на модули няма да се отрази върху формата и съдържанието на изпита. Новият елемент е само организационен и е още една мярка срещу опитите за подсказване и преписване", категорични са от МОН. Ще се запазят всички останали правила за провеждането на държавни зрелостни изпити. Сред тях са, че влизането в изпитната зала става само с документ за самоличност и със служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити. Всеки зрелостник има определено персонално работно място, обозначено с етикет с неговото име, и той трябва да го заеме не по-късно от 7,30 ч. Задължително е изключването на всички технически средства за комуникация и предаването им на квестор, който да ги постави на видно място.
Междувременно стана ясно,че заявления за участие в предстоящата сесия на държавните зрелостни изпити са подали 8383 зрелостници. До 26 август те трябва да получат служебните си бележки, че са допуснати до матури. Желаещите да се явят на задължителната матура по български език и литература, която ще се проведе на 29 август, са 5246. 6952 зрелостници са посочили в заявленията си, че ще се явят на втори задължителен изпит по предмет по избор, като най-много от тях (3170 ) са предпочели география и икономика. Втората задължителна матура ще се проведе на 30 август, а държавните зрелостни изпити по желание на ученика ще са в периода 31 август – 2 септември 2016 г.

Без оценки до 4-ти клас

Влезе в сила новият закон за училищното образование

Диплома за основно образование вече ще се взима след завършен 7-ми, а не 8-ми клас. След това учениците ще могат да кандидатстват в профилираните и в професионалните гимназии. Това е част от реформата в образованието, която днес стартира с влезлия в сила нов Закон за предучилищното и училищното образование.
Съгласно него от 2020 г. гимназиалното образование ще се раздели на два етапа. Първият от тях ще приключва с национално външно оценяване след 10-ти клас, а вторият етап – след задължителните матури след 12-ти клас. Заради новостите в законодателството до 31 май 2017 г. общинските съвети трябва да решат дали да съкратят един клас от основните училища, или да ги направят обединени - до десети клас включително.
Новият закон предвижда смяна на имената на училищата. Езиковите и математическите гимназии трябва да се преименуват на профилирани гимназии, а средните общообразователни училища на средни училища. Няма обаче да се налага промяна на номера в регистъра БУЛСТАТ, поясниха от образователното министерство. Според новото законодателство преди началото на новата учебна година в училищата трябва да бъдат създадени обществени съвети, чиято цел е граждански контрол върху школото.
Всяко училище трябва да е готово с разработването на учебните планове за първокласниците и петокласниците до 5-ти септември. До 30 на сто от учебните програми школата ще имат право да променят, но само с одобрението на МОН. Законът осигурява автономия на училищата да разработват учебни програми за разширена и допълнителна подготовка. В часовете, предназначени за придобиването на тази подготовка, учениците могат да изучават предмети като предприемачество, гражданско или здравно образование.
Именно на учениците в 1-ви и 5-ти клас ще се наложи да учат по новите учебни програми, но със стари учебници. Тъй като единственият нов учебник по новите програми ще е "Историята" за 5-ти клас , като би трябвало да е готов до края на септември.
Дори да имат слаби резултати учениците от 1-ви до 3-ти клас няма да повтарят съответния клас, гласи още новият Закон за предучилищното и училищното образование. В тези класове няма да има оценяване по шестобалната система. Решение на самите учители ще е как да „оценяват" резултатите на своите възпитаници без оценки. За всяка една оценка обаче те ще трябва да се аргументират пред целия клас.
Това може да се случи с думите "отлично представяне", "много добро", "добро", "задоволително" и "слабо". Точковата система за оценяване пък ще бъде въведена още през следващата година, но само за изпитите за национално външно оценяване.
Според новото законодателство държавна субсидия ще има и за частните школа и детски градини от 2018 г. Условието за финансиране обаче е обучението в тези учебни заведения да стане безплатно за минимум 20 % от учениците. В този процент задължително трябва да влязат даровитите хлапета, както и тези със специални образователни потребности.
За външно оценяване на качеството на предлаганото образование с новия закон се създава нова институция Национален инспекторат по образованието. Нейното финансиране ще става от държавния бюджет.


Всички новини от категория СтандАРТ.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Още от категорията