Четвъртък,

Как да решим задачите от матурата

От: Администратор -
4438
Как да решим задачите от матурата
A
A
A

Всяка година изпитите след седми клас разбунват духовете. "Стандарт" публикува коментар към задачите от теста по математика на преподавателката Живка Андреевска, собственик на школа "Софроний".

Изпитът за външно оценяване на 7 клас е интересно съставен. Задачите са разнообразни и не само проверяват знанията на седмокласниците, но и провокират логическото мислене въз основа на изучената теория.
Основното изискване към условията на всички задачи за подобен изпит е да бъдат изключително ясни и коректни, за да се избегнат различни тълкувания на условията и учениците да могат бързо да се ориентират към верните разсъждения.

Когато се задава геометрична задача (задачи 14, 15 и 16), би трябвало мярката на даден ъгъл да се описва в условието (то е общо за трите задачи), а не да се приема от чертеж, за който е казано, че е "само за илюстрация". Освен това смятам, че не бива резултатът от една задача да се използва в друга, какъвто елемент има в задачи 16 и 15.

Предполагам, че най-много спорове при учителите е предизвикала точка 5 от задача 24, в която се иска да се отговори вярно ли е твърдението "Най-малката стойност на израза е равна на 5" и да се аргументира отговорът с "подробни математически разсъждения". Този въпрос (така зададен) в голяма степен може да обърка разсъжденията на седмокласниците, които са учили, че израз, доведен до изучените формули, или има най-малка стойност нула и те могат да тръгнат по пътя на това разсъждение.

Изразът има най-малка стойност 1 при n=-1. Но тъй като по условие n трябва да е цяло положително число, следва, че няма такава стойност на n и ученикът с право може да избере (грешния в този случай) отговор "В". Според мен твърдението трябва да е от типа "Има такава стойност на n, че най-малката стойност на израза е равна на 5". (Това твърдение може да се докаже и чрез непосредствено заместване.)

В заключение, радвам се, че специалистите в Центъра за контрол и оценка на качеството на училищното образование мислят и успешно работят за осъвременяване и практическа насоченост на математичните знания. Посоченото от мен не намалява стойността и положителната оценка на изпита като цяло.


Всички новини от категория СтандАРТ.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Още от категорията