2668 са седмокласниците в Пиринско, 1537 завършват 8 клас

2668 са седмокласниците в Пиринско, 1537 завършват 8 клас | StandartNews.com

Благоевград. Разглеждане на проекта и утвърждаване на държавния план-прием в държавните и общинските професионални гимназии, професионални училища, паралелките за придобиване на професионална квалификация в СОУ и специалните училища през учебната 2015/2016 г. Това беше дневният ред на заседанието, което се проведе в сгладата на областната администрация и се води от зам.-губернатора Асим Адемов.

2668 ученици в Пиринския край завършват VII клас през учебната 2014-2015 г. Според държавния план-прием за следващата учебна година те ще продължат образованието си в 34 профилирани и 19 професионални паралелки. Завършващите VIII клас през настоящата учебна година ученици са 1537, те ще продължат сда учат в общо 65 паралелки в училищата в област Благоевград. От учебните заведения в СОУ са 16 профилирани, 14 непрофилирани и 1 професионална паралелки, а в професионални гимназии са 34 паралелки. Планът предвижда и прием на ученици в 6 паралелки в IX клас, в задочна форма на обучение. Средният брой на учениците в клас е 24.

Две нови професии - „Ресторантьор" и „Организатор на туристическа и агентска дейност" ще се предлагат от следващата учебна година в училищата. Има заявен интерес от бизнеса за изучаване на нови професии. „Когато има доказана нужда от определена професия, трябва да се реагира адекватно и навреме. За да отговорим на пазарните изисквания и бизнеса в региона, при изготвяне на учебните план - приеми е добре да се провеждат предварителни срещи с директорите на училищата и представители на областна администрация, на синдикатите, работодателски организации, бизнеса. Само по този начин готовите план-приеми ще отговарят на желанията на учениците и на пазара, а не на училищата", каза Асим Адемов.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай