Петък,

125 без гимназия и след второто класиране

От: Администратор -
7760
125 без гимназия и след второто класиране
A
A
A

Всеки трети подал документи да премине по-напред в списъка

125 ученици в столицата останаха без гимназия и след второто класиране на училищата, тъй като са подредили зле желанията си. Това обясни Ваня Кастрева, шеф на Регионалния инспекторат по образованието. Общо 2302 деца са подали документи за второ класиране от общо около 6000 седмокласници. Повечето от тях обаче са останали на позициите, на които са били още при първото класиране. По думите на Кастрева след второ класиране не е имало съществено пренареждане в списъка на най-желаните гимназии, а баловете са паднали със съвсем малко. 334 деца от вече класираните

не са се записали в избраното от тях училище

след първото класиране. Това по всяка вероятност означава, че са отишли или в частни училища, или в чужбина, или в някоя от гимназиите към министерството на културата.
Резултатите от класирането могат да бъдат проверени по два начина. Ако ученикът кандидатства в региона, в който е полагал изпитите, проверката на класирането се извършва с въвеждане на ЕГН и входящ номер на служебната бележка за удостоверяване на мястото за явяване на приемен изпит.
Ако ученикът кандидатства в регион, в който не е полагал изпити, проверката на класирането се извършва по ЕГН и избор на желания регион.
Учениците могат да се запишат в училищата, в които са приети, от пети до седми юли. На 08.07.2016 г. ще бъдат обявени свободните места в РИО за трето класиране.
Ако ученик желае да участва в третото класиране, трябва да изтегли документите си и

да подаде ново заявление

в училищата гнезда за оставащите свободни места. Срокът за подаване на заявленията е от 11 до 13 юли включително.
Резултатите от третото класиране ще бъдат обявени до 15 юли. Това класиране всъщност е ключово за някои от кандидатите, защото при него те трябва да се откажат от досегашното място, на което са били приети. По този начин могат неочаквано да се отзоват или в желано училище с много висок бал, или окончателно да отпаднат от класацията.

Българчета на конференция за децата в грижа

Две деца ще представят България на конференция на Eurochild в Брюксел. Темата на форума е "Правата на децата имат значение: Защо Европа трябва да инвестира в децата?". Двете български момичета на 17 и 18 години от Горна Оряховица и София ще представят мнението на децата заедно със свои връстници от цяла Европа. Те ще бъдат придружавани и подкрепени в своето участие от представител на Национална мрежа за децата.
Участието на българските деца в международния форум стана възможно благодарение на подкрепата на "България Еър", които осигуриха самолетните билети до Брюксел.
Eurochild е международна мрежа, която обединява 187 организации от 33 държави от цяла Европа, които работят за правата и политиките за децата на международно ниво. Национална мрежа за децата е член и партньор на международната организация.
Годишната конференция на Eurochild събира политици, експерти и представители от научните среди от цяла Европа, за да постави на обсъждане и на решение наболели проблеми, свързани с децата и техните права. Тази година те ще разглеждат теми, свързани с детска бедност, деца в движение, деца, засегнати от миграция, деца в грижа и деца в риск да останат в грижа. Тревожните данни, които Eurochild цитира, са, че 1 от всеки 4 деца в Европа живее в риск от бедност или социално изключване. 30% от търсещите убежище в Европа през миналата година са били деца. 90 000 от бежанците са непридружени деца, което ги поставя във висок риск. 500 000 деца живеят в институционална грижа, където често не се спазват стандартите за човешките права.
Един от основните приоритети на Eurochild и на Национална мрежа за децата е участието на деца и млади хора при взимането на важните решения и законодателни промени по темите, които ги засягат. Именно затова във форума в Брюксел една трета от участниците ще бъдат деца и младежи от цяла Европа.
Национална мрежа за децата обединява 137 организации от цяла България, които работят за и с деца. Организацията ще вземе участие заедно с двете млади момичета, които ще споделят мнение и отношение по коментираните проблеми, ще вземат участие в конференцията и ще представят своето виждане, опит и идеи за подобряване живота на децата както в страната ни, така и в останалите държави в Европа.
През 2012 година Национална мрежа за децата беше домакин и съорганизатор на годишната конференция на Eurochild в София. Тогава тя бе посветена на популяризирането на правата на децата в алтернативни форми на грижа. Освен това през тази година Мрежата председателства Eurochild на ротационен принцип.

Водим Европа по жени учители

България е лидер в Европа по брой на жените учители. В долен курс те са 90% от всички преподаватели, а в горен дори надхвърлят 90 на сто. По този показател конкуренция на България са единствено Литва, Латвия и Италия.
България изпреварва много държави и по показател "прослужено време" на учителите. Това е нужно, за да се достигне максималната заплата в сектора. Докато за страни като Великобритания, Полша, Германия, Литва, Дания и др. този период е 10 - 15 години, на българските учители им е необходим стаж от 25 -30 години, за да достигнат до максималната работна заплата. Страната ни се оказва на челните места и в класацията по натовареност на учителите. Съотношението брой ученици на един учител варира много в различните европейски държави, започвайки от по-малко от 10 ученици на 1 учител в Латвия, Швеция, Италия и Литва, до над 25 ученици на 1 учител в Малта, Австрия, Испания и България. България е четвъртата държава в Европа с най-голямо съотношение ученици - учител, като на един преподавател в горен курс се падат почти 30 ученици.


Всички новини от категория СтандАРТ.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Още от категорията