Военните и бизнесът се обединяват при бедствия

Военните и бизнесът се обединяват при бедствия | StandartNews.com

На 11 март 2015 г. в аула „Раковски" на Военна академия „Г. С. Раковски" се проведе кръгла маса на тема: „Публично-частно партньорство за управление на околната среда и защита на критичната инфраструктура в индустрията и енергетиката".

На кръглата маса бяха дискутирани различни аспекти на публично-частното партньорство за управление на околната среда и защита на критичната инфраструктура в индустрията и енергетиката. Два са основните въпроса, които обсъждаха участниците. Първият е политика и способности за партньорство при управление на околната среда и защита на критична инфраструктура в индустрията и енергетиката, а вторият – нормативна уредба, добри практики и възможности за сътрудничество.

На научния форум присъстваха началникът на политическия кабинет на министъра на отбраната Илия Налбантов, заместник-министърът на енергетиката Жечо Станков, началникът на Военна академия контраадмирал Митко Петев, съветникът на президента по военната сигурност контраадмирал Георги Фиданов, регионаленият мениджър на „ЧЕЗ България" ЕАД Петър Докладал, изпълнителният директор на Средногорие мед Индустриален Клъстер Николай Минков, представители на „ БалБок Инженеринг" АД, „Трейс Груп Холдинг" АД и други.

Събитието е организирано от Института за перспективни изследвания за отбраната и факултет „Командно-щабен" на Военна академия „Г. С. Раковски". Форумът бе под патронажа на министрите на отбраната и енергетиката. Участници в него бяха представители на Министерството на отбраната, Министерството на икономиката, Министерството на околната среда и водите, Министерството на енергетиката, както и представители на бизнеса и редица научни организации.

Янцислав Янакиев, директор на Института за перспективни изследвания за отбраната каза: "„С този форум искаме да потърсим резерви за усъвършенстване на междуинституционалното сътрудничество, за подобряване на взаимодействието между държавната и местната власт, бизнеса, структурите на въоръжените сили и неправителствените организации за управление на околната среда и защитата на критичната инфраструктура в индустрията и енергетиката."

„Като институция, преподаваща дисциплини от областта на военната наука, Военна академия обучава лидери и експерти по защита и подпомагане на населението при бедствия, аварии и катастрофи. В тази връзка се нуждае от близко сътрудничество с институции, работещи в тези области. Затова едно успешно публично-частно партньорство ще развие система за повишаване на защитата на критични съоръжения и инфраструктури и ще интегрира способности за ръководство и управление в национален мащаб", подчерта началникът на Военна академия контраадмирал Митко Петев.

Опитът от последните дни показва, че на практика има срив на информационните потоци между институциите. Не може да се създаде в реално време картина на бедственото положение в цялата страна, за да се реши по най-добрия начин къде да се съсредоточат усилията."

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай