Призоваха авджиите за безопасен лов

Призоваха авджиите за безопасен лов | StandartNews.com

Новият ловен сезон за прелетен дивеч - пъдпъдъци, гургулици, гривяци, горски бекас и обикновена бекасина, се открива този събота. Във връзка с предотвратяване на инциденти и нарушения Югозападното държавно предприятие призова ловците от 28-те ловни сдружения, попадащи в обхвата му, за стриктно спазване на законовите разпоредби и следване на ловната етика и морал. През последните години зачестяват смъртните случаи и наранявания на ловци при ловните излети. Лошата дисциплина, неспазване на мерките за безопасност и неправилното боравене с оръжие са основните причини за черната статистика.

Преди началото на ловния излет ръководителят на лова проверява за наличието на заверени ловен билет, членска карта и валидно разрешение за носене на ловно оръжие и попълва разрешително за лов. Ловци, които не са екипирани с шапка и облекло с ярък сигнален цвят, се отстраняват. Забранена е употребата на алкохол преди и по време на лов. Провеждането на инструктаж на участниците в лова е задължително.

Ловното оръжие е лично и не се предоставя на никой, дори на правоспособни ловци. То се носи в калъф и изпразнено при движение в населени места или извън тях до мястото на ловуването. Не е позволено неговото сглобяване и зареждане на разстояние по-малко от 200 метра от населено място, предупреждават от ЮЗДП. Заради пожароопасния сезон и очакваните високи температури всички ловци сса длъжни да спазват и правилата за безопасно боравене с огън по време на лова. Паленето на огньове извън обозначените места може да доведе до възникване на горски пожари.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай