Четвъртък,

От 2016: До 2% от доходите влизат в общината

От: Администратор -
От 2016: До 2% от доходите влизат в общината
A
A
A

И едноличните търговци ще внасят пари в касата на кметството

Нов общински данък в размер до 2% от доходите се въвежда от 2016 г. Това предвиждат промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, които са подготвени от Министерството на финансите. Идеята е всяка община да може да определи размера на новия налог в границите от 0% до 2% от доходите на хората. Общините ще определят размера на новия данък в срок до 31 октомври на предходната година. Само сега се дава преходен период и общините ще могат да определят размера на данъка за следващата година до 31 януари.

Предложението е данъкът да се плаща в общината по постоянен адрес - откъдето е личната карта на хората. Като данъкът ще се плаща върху всички доходи - от заплати, хонорари, граждански договори, наеми, упражняване на свободна професия и дори от лихвите върху влоговете. Данъкът ще се удържа и внася в хазната заедно с традиционния данък от 10% върху доходите, но ще се превежда по сметка на общината, откъдето е издадена личната карта на данъкоплатеца към 31 декември на предходната година. Така хората, които сами изчисляват и внасят годишния данък върху доходите си ще трябва да превеждат 10% на държавата и до 2% на общината. Новият данък от 2% ще важи и за едноличните търговци, които в момента плащат налог от 15% върху годишната си печалба от дейността. Така реално те ще плащат доста по-висок данък от фирмите, които се облагат с 10% върху печалбата.

Въвеждат данък и
за пустеещи ниви

Въвежда се нов данък върху пустеещите ниви. Това предвиждат промени в Закона за местните данъци и такси, които са подготвени от МФ. От данък ще бъдат освободени само земеделските земи извън строителните граници на населените места, които имат характера на такива и са регистрирани по Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, както и горите. Това означава, че земеделските земи, които не се обработват, ще се облагат с данък. Налог ще се плаща и за нивите, на които е променено предназначението и се използват за складови, курортни, вилни, спортни и развлекателни функции, за озеленени площи, както и декоративни водни системи (каскади, плавателни канали и др.).

За блоковете, които са санирани безплатно по програмата за енергийна ефективност, няма да се ползват облекчения за данък сгради. Сега санираните сгради са освободени за няколко години от данък сгради. Промяната се прави за да не се ползва двойно облекчение - от една страна, безплатно саниране, а от друга, да не се плаща и данък, гласят мотивите на МФ.

С промените се прецизира и разпоредбата, която освобождава от такса смет както храмовете, молитвените домове и манастирите, така и поземлените имоти, върху които са построени. Освобождаването от таксата е при условие, че имотите не се ползват със стопанска цел, която не е свързана с пряката им богослужебна дейност.

Забраняват плащанията
в брой над 5000 лева

Плащанията в брой над 5000 лв. ще бъдат забранени от 1 януари 2016 г. Това предвиждат промени в Закона за ограничаване на плащанията в брой, които са подготвени от Министерството на финансите. В момента са забранени кешовите плащания над 15 000 лв. Промените се правят за да се ограничи сивата икономика в страната. Освен това в страните от ЕС се е наложила практика да бъдат забранени плащанията в брой в диапазона от 2000 до 3000 евро, гласят мотивите на Министерството на финансите. С новите текстове на закона се предвижда плащанията на територията на страната да се извършват само чрез превод или внасяне по платежна сметка, когато са на стойност, равна на или надвишаваща 5000 лв. Това ще важи и когато плащането е по-малко, но е част от договор, чиято стойност е над 5000 лв. Това например се отнася за договорите за лизинг на автомобил, когато месечната вноска е малка, но цената на колана е над 5000 лв.

Авансов налог и
върху наградите

Авансов данък от 10% ще се удържа и върху парични и предметни награди от участие в игри, състезания и конкурси, които не се дават от работодател. Това предвиждат промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, които са подготвени от Министерството на финансите. Авансов данък ще се удържа и за обезщетения за пропуснати ползи, за доходи от упражняване на права на интелектуална собственост по наследство, както и за всички други доходи, които не са обложени с окончателен данък. Досега всички тези доходи трябваше да се обявяват от самите граждани с подаване на годишната им данъчна декларация. Но сравняването на данните от фирмите за изплатените доходи и подадените от гражданите декларации показва, че много хора пропускат да обявят всичките си доходи, гласят мотивите на МФ. Затова всички изплащани на гражданите суми ще се облагат авансово още при даването им.

С промените в закона се дава и възможност, ако човек не работи, но е получил доходи от продажба на имот или автомобил, да приспадне от тях направените от него вноски за здравно осигуряване. Тук става въпрос за доходи, които са получени от жилище, което е продадено до 5 години след придобиването му, и за кола, продадена до 1 години след придобиването й. Ако имотът или автомобилът са държани по-дълго време, данък върху доходите от продажбата им въобще не се дължи.
Промените в закона ще дадат и възможност дипломатическите представителства в България да удържат и внасят данъците върху заплатите на българи, които работят за тях. Досега българите, които работят за посолства, трябваше сами да изчисляват и внасят налозите си като подават годишни данъчни декларации.

Валутни курсове

По курса на БНБ
Валута Лева (BGN) Обратен курс за 1 лев
CHF 1.70725 0.585737
GBP 2.24388 0.445657
USD 1.71204 0.584099
Виж всички