Металурзите правят 1/8 от икономиката

Мащабни инвестиции, нови технологии, високо заплащане правят индустрията ключ към ръста на икономиката

Металурзите правят 1/8 от икономиката | StandartNews.com
  • Въпреки пандемията и кризата, отрасълът отчита подобрени резултати за 2020 години
  • Мащабни инвестиции, нови технологии, високо заплащане правят индустрията ключ към ръста на икономиката

Вече седмо десетилетие на 5 ноември българската металургична общност чества своя професионален празник - Ден на металурга.Това е ден на почит и признателност към хилядите металурзи, които ежедневно доказват своята отговорност, всеотдайност и висок професионализъм, превръщат производството на метали от дейност на миналото и настоящето, в дейност на бъдещето.Устойчиво развитие на българската металургия е ключов факто при реализирането на Зеления европейски пакт, насочен към

ВИЖ ОЩЕ: Политими Паунова: Добивът на метали е важен компонент от Зелената сделка

постигане на въглероден неутралитет и дигитална трансформация.

Днес, когато Европа и светът преминават към производство на енергия без въглеродни емисии, в соларните инсталации, вятърните турбини, електромобилите и батериите потреблението на метали нараства десетки и стотици пъти. А за дигиталната трансформация са необходими нови редки метали и сплави.Това определя металургичната индустрия като значима не само за националната икономика, но и за осъществяване на климатичния преход и суровинна независимост на Европа.Българска металургия заема

достойно място на индустриалната карта на ЕС

Тя се характеризира с висока специализация в цветната металургия, която има 80 % дял от общото производство.В рамките на ЕС българските блокови цветни метали за 2020 г. представляват: за анодната мед - 14.4% и 8.4% - за електролитната мед. За олово на блок - 7.9% и 4% - а цинка.Световната пандемия от КОВИД 19 се отрази на целия икономически живот, не подминаха проблемите и металургичните производства. Те бяха свързани с логистиката на суровините и готовата продукция, както и с недостига на персонал за работа и за управление на непрекъсваемите процеси.Въпреки всички тези обективни трудности обаче  металургичният сектор през 2020 год. отчита подобри показатели спрямо предходната.

Увеличено е производството на цветни метали и продукти от тях

както по стойност на произведената продукция, така и по показателите в натура. През 2020 г. е отчетен ръст при: анодна и електролитна мед - съответно от 108.1% и 108.5%, при цинка - 101.4 %, при оловото - 103.6%, при проката от мед и месинг - 104.1%, при алуминиевия прокат -105.0%. Особено тежко бе засегната черната металургия в цяла Европа от епидемичната и последвалата икономическа криза. Това доведе до негативни резултатите и на Стоманодобива в България. За 2020 г. се отчита спад в производството на: 

  • течна стомана - с 14.5% (средно за ЕС 12%)
  • валцувани черни метали - 3.9%.

През 2020 г. са произведени 1 600 хил.тона блокови метали и валцувани продукти, около 75-80% от тях са реализирани на външните пазари. И тъй като стойността на износа зависи от цените на международните пазари, затова и колебанията са големи. През последните няколко години тази стойност възлиза на 8-9 млрд.лева и представлява вече 14- 15% от стоковия износ на страната.Направените мащабни инвестиции превърнаха металургичните производства във високотехнологични, с намаляващ през годините персонал, но с

завишени изисквания по отношение на образование

квалификация и умения.По последни данни на статистиката, общият брой на заетите лица е 14 581 човека. Характерно за това производство е, че създава допълнително над 60 000 хил.работни места в свързани и обслужващи дейности, като логистика, търговска дейност, ремонти и др. Този факт и високото ниво на заплащане определя сектора като социално значим за страната.След информационните технологии и държавната енергетика, най-високи разходи за труд на един работен час правят работодателите от цветната металургия. Черната металургия е на пето място.

Средната работна заплата в цветната металургия е 2 пъти по висока

от тази на преработващата промишленост (надвишава 2 500 лева). През 2020 год. и години назад в производството и обработката на основни метали добавената стойност на един зает е над два пъти по-висока от средната в преработващата промишленост, а само за цветната металургията - 4 пъти.Постигнатите успехи и устойчивото развитие е резултат на направените почти 5 милиарда лева инвестиции в съвременни технологии и съоръжения, с върхови показатели за Европа и света. Затова металургичната индустрия в България започна своя "зелен преход" още през първите години на 21 век, който продължава и до днес.Само през 2020 година

големите металургични фирми инвестираха над 130 млн.лв

основно в добра работна и околна среда, в енергийна и ресурсна ефективност. Все повече се разширява продуктовата структура на предприятията за обработка на металите, произвеждат се компоненти с висока добавена стойност за автомобилната индустрия, за електрониката и електротехниката.Състоянието и възможностите за бъдещо развитие на металургията я правят изключително ценен потенциал за ръста на българската икономика. В същото време този отрасъл ни дава големия шанс да заемем достойно място в "зеления преход" чрез осигуряване на необходимите метали за въглеродния неутралитет и дигиталната трансформация.

 

Създавате новото бъдеще. Честит празник!

Антон Петров, Председател на УС на БАМИ

Днес отново посрещаме Деня на металурга в необичайна епидемична среда, която не позволява тържествено да проведем национално честване.Но остава традицията на този ден да отчетем успехите, да отдадем заслужена почит и признателност на хилядите български металурзи и цялата металургична общност за техния полезен труд и принос в постигнатите успехи.По случай Деня на металурга приемете от Управителният съвет на Българската асоциация на металургичната промишленост и от мен, като негов председател, искрени пожелания да бъдете здрави, успешни, да градите настоящето и бъдещето на българска металургия.Светът се променя, отговорностите на човека да опазва природата растат, изискванията към производителите на метали се увеличават.И ние трябва да отговорим на това предизвикателство, да произвеждаме повече метали, с високо качество, с нова добавена стойност. Защото "зеления преход" изисква това, необходими са метали за постигане на въглероден неутралитет и дигитализация.Българската металургична индустрия е част от този процес, осъзнава своя потенциал и отговорност към бъдещето.Гарант за това са милионите инвестиции за устойчиво развитие и успешния мениджмънт, но най-висок е приносът на работещите хора, на металурзите и целия инженернотехнически състав. Те са носители на успехите днес, те създават новото бъдеще.Поздравления за Вашия отговорен труд, за високия професионализъм и отдаденост на професията "металург".

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай