БАМИ: Добивът на метали е важен компонент от Зелената сделка

Днес говорим за устойчиво развиваща се българска металургия

БАМИ: Добивът на метали е важен компонент от Зелената сделка | StandartNews.com

Добивът на метали е една от най-древните човешки дейности и днес светът не може без тях. Те са важен компонент за реализиране на "зелената сделка" и по оценка на световни анализатори потреблението на метали ще нарасне до 200 % за производство на вятърни турбини, над  300% в слънчевите панели  и повече от  500% в акумулиращи енергията батерии. Тяхната способност да се рециклират "безкрайно" ги прави щадящ  природата материал и пример за кръгова икономика. Днес говорим за устойчиво развиваща се българска металургия, която заема достойно място на индустриалната карта на ЕС. Тя се характеризира с висока специализация в цветната металургия, с 80 % дял от общата продукция.Това поставя България на шесто място от страните на ЕС по приходи от продажби на цветни метали.  Принос имат както производителите на първични блокови метали - мед, цинк и олово, така и тези за обработката на черни и цветни метали и техните сплави до прокатни продукти и изделия с висока добавена стойност.През последното десетилетие бяха направени над 4 млрд. лева инвестиции в нови мощности, в технологично обновление, енергийна ефективност и опазване на природата. Промениха се условията на труд и работната среда. Това промени и трудът на българския металург, нараснаха  изискванията за специализирано образование и квалификация, за притежаване от нови дигитални умения.Инвестирането в човешкия капитал е осъзната потребност и постоянна задача на всички металургични предприятия.Добрите резултати се постигат чрез дългогодишно добро партньорство с образователните структури на национално и регионално ниво. В този процес най-висок принос има Химико-технологичния и металургичен университет и Факултета по металургия и материалознание. Тава са естествените партньори на металургичната индустрия, единствени в страната за подготовка на кадри с висше образование по металургични специалности.Възпитаниците на Факултета са тези, които изградиха днешната металургия, тези, които управляват новите високотехнологични процеси, те са двигатели на бъдещото развитие с цел осигуряване на необходимите метали за въглероден неутралитет и дигиталната трансформация на Европа.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай