Сряда,

Изненада с инфлацията, дрехи и обувки поскъпват

От: Стандарт, графика НСИ -
916
Изненада с инфлацията, дрехи и обувки поскъпват
A
A
A

През април 2023 г. месечната инфлация е 0.3% спрямо предходния месец, а годишната инфлация за април 2023 г. спрямо април 2022 г. е 11.6%. Инфлацията е измерена чрез индекса на потребителските цени (ИПЦ), съобщи Националният статистически институт (НСИ).

Инфлацията от началото на годината (април 2023 г. спрямо декември 2022 г.) е 3.0%, а средногодишната инфлация за периода май 2022 - април 2023 г. спрямо периода май 2021 - април 2022 г. е 16.3%.

През април 2023 г. спрямо предходния месец най-голямо е увеличението на цените в групите: облекло и обувки (+5.4%), разнообразни стоки и услуги (+1.0%), ресторанти и хотели (+1.0%), жилищно обзавеждане, стоки и услуги за домакинството и за обичайното поддържане на дома (+0.9%) и алкохолни напитки и тютюневи изделия (+0.8%). Намаление на цените е регистрирано в групите: развлечения и култура (-0.8%), съобщения (-0.5%) и жилища, вода, електроенергия, газ и други горива (-0.2%).

През април 2023 г. месечната инфлация, измерена с хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ) (сравнимата мярка за ЕС и измерителят за ценова стабилност), е 0.5% спрямо предходния месец, а годишната инфлация за април 2023 г. спрямо април 2022 г. е 10.3%. Инфлацията от началото на годината (април 2023 г. спрямо декември 2022 г.) е 3.0%, а средногодишната инфлация за периода май 2022 - април 2023 г. спрямо периода май 2021 - април 2022 г. е 13.9%.

Според индекса на цените за малката кошница през април 2023 г. е регистрирано увеличение с 0.5% на месечна база и с 3.4% от началото на годината (април 2023 г. спрямо декември 2022 година). През април 2023 г. цените на стоките и услугите от малката кошница за най-нискодоходните 20% от домакинствата са се променили спрямо предходния месец, като нехранителните стоки са се увеличили с 0.9%; цените на услугите - с 0.3%; на хранителните продукти - с 0.2%.

ХИПЦ е сравнима мярка на инфлацията на държавите от ЕС. Той е един от критериите за ценовата стабилност и за присъединяването на България към еврозоната. ХИПЦ, както и ИПЦ, измерва общото относително изменение в равнището на цените на стоките и услугите. Двата индекса се изчисляват от една и съща кошница от стоки и услуги и от едни и същи цени, но се различават по използваните тегла. ХИПЦ се изчислява с тегла, представляващи относителните дялове по групи стоки на индивидуалното и колективното потребление на всички домакинства (включително институционалните и чуждестранните) на икономическата територия на страната.

Индексът на цените за малката кошница е измерител на средното относително изменение на цените на 100 социалнополезни и жизненонеобходими стоки и услуги. Теглата за изчисляване на този индекс представляват относителните дялове на паричните разходи на най-нискодоходните 20% от домакинствата. Източник на информацията за теглата е изследването на бюджетите на домакинствата в страната.


Всички новини от категория Бизнес.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com