Глътка въздух за длъжника! Гарантират му минимална заплата

Министерският съвет прие окончателен вариант на Закона за личния фалит

Глътка въздух за длъжника! Гарантират му минимална заплата | StandartNews.com

Министерският съвет прие на днешното си заседание окончателен вариант на Закона за личния фалит, който ще внесе в Народното събрание. Правосъдният министър Крум Зарков заяви, че се надява той да бъде гласуван от парламента до края на годината.

"Няма развита държава, в която да няма законова регламентация на личния фалит. Целта е хората, изпаднали във временно затруднение, да получат втори шанс", посочи Зарков.

Той очерта някои акцента от законопроекта:

* Само добросъвестни длъжници могат да поискат образуване на производството, ако желаят да удовлетворят всички свои кредитори и в резултат на това да бъдат освободени от непогасени задължения. Добросъвестен е онзи длъжник, който поема задължения съобразно своето имуществено състояние и доходи и който със своите действия не уврежда умишлено или поради небрежност интереса на своите кредитори.

* Законопроектът гарантира жизнените потребности на длъжника и членовете на семейството му в рамките на това производство. Несеквестируемото му имущество няма да бъде включвано в масата на несъстоятелност.

* Съдът ще определи издръжка за задоволяване потребностите на длъжника и семейството му, която не може да бъде по-малка от минималната работна заплата.

Проектозаконът е преминал през обществено обсъждане. Сред многото становища е такова от Световната банка, която го приветства, съобщи Зарков.

Законът е ключов за второто плащане от над 700 млн. евро по Плана за възстановяване и устойчивост и ако не се приеме, няма да има плащане. До края на годината трябва да бъдат приети от парламента малко над 20 законопроекта, което е условие за получаването на транша, пише "Дневник".

Зарков представи законопроекта в началото на октомври, когато стана известно, че в него е предвидено всеки, който е задлъжнял с повече от 10 минимални работни заплати и не може да ги върне повече от шест месеца, има право да задейства производство по несъстоятелност.

Законът предвижда да има производство, което води до опрощаване на задължения, натрупани от изпаднали в несъстоятелност физически лица. Производството ще трябва да приключва в срок до 3 години. То ще бъде доброволно за физическите лица и ще се образува по искане на длъжника, като се движи от желанието на длъжника и кредиторите да постигнат съгласие по плащанията.

Длъжникът може да поиска такова производство по своя преценка - това ще бъде право, а не задължение при липса на възможност да се издължи. Когато съдът установи, че длъжникът е неплатежоспособен и няма имущество, производство не се образува, а директно се обявява неплатежоспособност. Предвижда се обаче 10-годишен срок, в който длъжникът да предложи изпълнение и плащане на своите кредитори, както и да поиска образуване на производство, ако придобие секвестируемо имущество.

Законопроектът прави разграничение и въвежда критерии за добросъвестни длъжници и за недобросъвестни. За добросъвестен ще се смята длъжник, който поема задължения съобразно своето имуществено състояние и доходи и който със своите действия не уврежда умишлено или поради небрежност интересите на кредиторите си. Обратното - за недобросъвестен ще се смята този, който в последната година не е упражнявал трудова дейност и не е търсил активно работа. Предвидени са и други критерии, които ще станат известни след публикуването на законопроекта за обществено обсъждане.

С производството по несъстоятелност се цели да бъдат удовлетворени справедливо и кредиторите. За да започне процедурата, длъжникът трябва и да има достатъчно имущество, за да покрие разноските в производството и поне частично да удовлетвори вземанията на кредиторите.

В производството имат право да участват всички кредитори на длъжника, ако те са повече от един. Производството не се образува и е безпредметно, когато длъжникът не разполага с имущество, което е достатъчно да покрие поне частично задълженията.

Несеквестируемото имущество не се включва в масата на несъстоятелността и срещу длъжника не може да бъде насочвано изпълнение. При производството съдът определя размер на издръжка, която да служи за задоволяване на жизнените потребности на длъжника и членовете на семейството му като размерът е не по-малък от една минимална работна заплата. Производството започва по инициатива на длъжника, но той дължи такса, която обаче ще е съобразена със състоянието му като разноските за откриване на производство ще са в размер на 20 лв.

За да бъдат погасени задълженията на доказано добросъвестен длъжник, законопроектът предвижда няколко условия. След изтичане на 3-годишния срок могат да се погасят задълженията за удовлетворяване на вземанията в одобрен от съда списък на приетите вземания. Освен това е предвидено срокът да започне да тече от влизането в сила на решението на съда за утвърждаване на плана за погасяване, а когато няма такъв - от датата на първия опис на имуществото на длъжника, съобщава "Дефакто".

Погасяването може да настъпи, ако длъжникът е заплатил разноските в производството и е удовлетворил поне частично вземанията на кредиторите. Когато не разполага със секвестируемо имущество, което да е достатъчно за разноските и поне частично да удовлетвори кредитора, съдът не образува производство, а директно обявява неплатежоспособност.

За да се гарантира балансът между правата на длъжника и на кредитора, законопроектът предвижда по-дълъг срок за погасяване на задълженията - 10 години. Предвидени са и пет вида задължения, които не се погасяват с изтичането на 3-годишния срок - вземания, обезпечени с ипотека, вземания за глоби и имуществени санкции, вземания за непозволено увреждане, за издръжка, както и такива, възникнали след откриване на производството по несъстоятелност, които са останали непокрити.

Длъжникът може да поиска такова производство по своя преценка - това ще бъде право, а не задължение при липса на възможност да се издължи. Когато съдът установи, че длъжникът е неплатежоспособен и няма имущество, производство не се образува, а директно се обявява неплатежоспособност. Предвижда се обаче 10-годишен срок, в който длъжникът да предложи изпълнение и плащане на своите кредитори, както и да поиска образуване на производство, ако придобие секвестируемо имущество.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай