Неделя,

Топлофикации инвестират в заместване на въглищата

От: Стандарт -
692
Топлофикации инвестират в заместване на въглищата
A
A
A

Инж.Георгиев, какво мислите за плана за възстановяване и развитие, който Европейската комисия одобри? Считате ли, че заложените цели за трансформация на енергетиката са реалистични?

            От гледна точка на развитието на енергетиката считам, че планът залага основните приоритети, но след като е одобрен вече е важно да навлезем в конкретика и да се прецени какво финансиране ще бъде отделено за позеленяването на всяко енергийно дружество. Важно е да се избере прецизно в какви горива и съоръжения да се инвестира.

            Смятате ли, че българските топлофикации на въглища вече имат план в тази връзка?

            Много от тях да. Няколко български топлофикации, включително и газови, инвестираха в производство на енергия от биомаса, с която заместват част от основното гориво и така правят дейността си по-екологична. Топлофикация Бургас и Топлофикация Плевен инвестираха в допълнителни мощности за производство на енергия от природен газ, който и в момента е основното им гориво, за да увеличат производството си. Топлофикациите в Перник и Русе обявиха, че инвестират в производство на енергия от природен газ и планират скоро да преустановят използването на въглища извън отоплителния сезон, което е огромна стъпка. Тези дни и двете дружества входираха инвестиционни намерения за строителство на инсталации за производство на биогаз. Строителството на подобни съоръжения е залегнало в Плана за възстановявяне.

            Какво представлява този биогаз?

            Той се произвежда от продукти от биологичен произход от селското и горското стопанство. Доколкото знам дружествата са се насочили към производство на биогаз от царевични стебла и най-обикновена слама. Това е един 100% екологичен подход за производство на енергия без вредни емисии.

            Няма как да не засегнем и темата с доставките на природен газ. Какви според Вас са вариантите за заместване на доставките от Русия?

            Вариантите са много, вземането на крайно решение е въпрос на преговори. Алтернативи за България са увеличаване на доставките от Азербайджан, използване на терминала в Ревитуса в Гърция, както и доставки през Турция. В ход са и много проекти, които ще благоприятстват нови доставки, конекторът в Александруполис ще е готов до месеци, строи се и газопроводна връзка Гърция – Северна Македоня. Говори се за нови терминали в Коринт и Дедеагач през Египет. Турция продължава проучванията за природен газ в Черно море. Наскоро ми попадна информация в медиите, според която Министърът на енергетиката преговаря за осъществяване на суапови сделки с Хърватия, знаете, че там бе създаден голям терминал за втечнен газ.

            Положителното е, че вече започва да функционира и Платформата за общо закупуване на природен газ, втечнен газ и водород от страните членки на ЕС.

            Каква е целта на тази платформа?

Целта на създаването и е да осигури енергийни доставки за всички страни на поносими цени в контекста на геополитическата ситуация и в опит за намаляване на зависимостта от руски газ. Платформата ще се управлява от ЕК по веригата на поръчки и доставки, пазарни механизми, инфраструктура и сигурност.

            Считате ли, че енергийната криза в световен мащаб ще наложи отмяна на решението за трансформация на производството на ток от въглища към природен газ?

            Едва ли отмяна, но отлагане, да. Германците, които са изключително стриктни в изпълнението на политиката за премахване на въглищата, обявиха, че ще подновят работата временно на някои вече затворени предприятия. Една година след като правителството в Атина затвори емблематичната електроцентрала на лигнитни въглища в гр. Козани, нейната дейност се възстановява за срок от 6 години.

            От какво ще зависи бъдещето на енергетиката в България през следващите години?

            Икономическият просперитет на българското общество в следващите години ще е в пряка зависимост от готовността ни да действаме бързо и решително в посока на зелена трансформация.


Всички новини от категория Бизнес.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com