Индексът за икономическо доверие в България нараства

През юли общото икономическо доверие в Европейския съюз се влоши до 5-годишно дъно

Индексът за икономическо доверие в България нараства | StandartNews.com

През юли общото икономическо доверие в Европейския съюз се влоши до 5-годишно дъно, докато аналогичният индекс на Европейската комисия за България отскочи солидно до 6-месечен връх, показват резултати от последното бизнес проучване на европейските власти в Брюксел. Индексът, измерващ икономическото доверие в ЕС, се понижи през юли до 102,0 пункта от 102,3 пункта през юни, отбелязвайки спад до пет и половина годишно дъно (най-ниско ниво от ноември 2013-а година).

По-сдържаното влошаване на бизнес нагласите в целия ЕС спрямо тези в еврозната е факт въпреки спад с по 0,8 пункта на съответните индекси за Обединеното кралство (водещата икономика извън еврозоната) и на Полша (втората по значимост европейска икономика извън единния валутен блок).

Последното проучване на ЕК за Европейския съюз за юли регистрира съществено отслабване на доверието на мениджърите в промишления сектор (понижение на съответния индекс до -7,9 пункта от -5,9 пункта), при търговията на дребно (до -1,6 от -0,3 пункта) и в строителството (до 2,6 от 3,2 пункта), като единствено в сферата на услугите е отчетено известно подобрение (до 7,8 от 7,0 пункта).

През юли индексът на потребителското доверие в 28-те страни на ЕС се подобри до -5,9 пункта от -6,9 пункта през предходния месец, достигайки най-високо ниво от ноември 2018 г. насам.

За разлика от общия показател на ЕК за икономическото и бизнес доверието в ЕС, съответния индекс за България обаче отбеляза добър отскок до 104,8 пункта (най-високо ниво от януари насам) от 102,6 пункта през юни, когато се опита да доближи 4-годишното мартенско дъно от 102,1 пункта (най-ниско ниво от март 2015 г.). В в края на пролетта на 2018 г. (през месеците април и май) икономическото доверие в нашата страна достигна посткризисен връх от 111,7 пункта – най-високо ниво от септември 2008 г., когато беше разгарът на глобалната финансова и икономическа криза. В същото време обаче индексът за нашата страна продължава да се задържа трайно над важното ниво от 100 пункта от края на 2014 г. насам.

Повишаването на общите бизнес нагласи в нашата страна през юли е в резултат на изненадващо рязкото подобрение на доверието на българските мениджъри в индустриалната и промишлена сфера (отскок на съответния индекс до 1,1 от -1,2 пункта), в сферата на услугите (до 12,7 от 11,0 пункта) и при търговията на дребно (повишение до 20,7 от 19,6 пункта), като единствено в строителството е отчетено влошаване (спад на съответния индекс до -8,1 от -6,2 пункта месец по-рано).

Индексът на потребителското доверие в България се подобри през юли до -24,3 пункта от -24,8 пункта месец по-рано, достигайки най-високо ниво от октомври 2018 г., но продължава да се задържа недалеч от многогодишното дъно от -27,2 пункта, достигнато през ноември 2018 г. (най-ниско ниво от юли 2015 г.).

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай