Събота,

Европа дава по 50 хил. за старт на нов бизнес

От: Администратор -
A
A
A

Младите ще взимат с приоритет средства по ОП "Иновации и конкурентоспособност"

На поне 50 хил. лв. помощ по новата Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност 2014-2020" (ОПИК) ще може да разчита младият българин, решил да развива нов или иновативен бизнес. Това е една от мерките, целящи да развият икономиката у нас, заложени в проекта на програмата, изготвен от Министерството на икономиката и енергетиката. Именно младите предприемачи ще получават приоритетно подкрепа с европари. За да могат да се възползват от този вид подкрепа по ОПИК, младите хора трябва да имат новорегистрирано предприятие и да желаят да реализират бизнес идея на стойност над 25 000 евро. Конкретните параметри на помощта, а също и критериите за допустимост на кандидатите, ще бъдат подробно разписани след приключване на предварителната оценка за изпълнението на финансовите инструменти, разработването на критериите за избор на операции и условията за кандидатстване по съответния инструмент в новата оперативна програма.

За реализацията на бизнес идеята си кандидатстващият ще може да създава и партньорства и да обединява усилията си с други предприемачи или фирми. В ОПИК се предвижда възможност и за съвместно кандидатстване от няколко предприемачи за един и същи проект. Паралелно с това, ако имат нужда, бенефициентите ще могат да получат и помощ от научноизследователските институти. Например, ако бизнес идеята е да се разработи и да започне да се произвежда нов продукт, включително и в специфични области, учените ще може да окажат помощ в тази посока.

Тази дейност също може да бъде включена в проекта и съответно за нея да се получат пари от ОПИК. По този начин освен развитие на родния бизнес и повишаване на конкурентоспособността му спрямо европейските компании, ще се развие нивото и на науката в България, обясняват експертите от МИЕ. Научните среди ще могат да помагат на кандидатите и в доразвиване на уменията на кадрите във фирмата, повишаване на квалификацията им и т.н. По този начин ОПИК ще допълва Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", в която е съсредоточено увеличаване на достъпа на младите хора до нови знания и умения, повишаване квалификацията на кадрите и т.н. Основната цел на всичко това е да се повиши предприемаческата активност на населението у нас, включително младежката, чрез създаването на нови предприятия, успешното реализиране на нови бизнес идеи, но и успешното и ускоряващо развитие на съществуващи фирми, което да доведе до икономическа стабилизация и растеж.

Освен за развитието на бизнеса и предприемачеството сред младите хора, приоритетно финансова подкрепа по новата ОПИК ще се дава и за проекти в райони със слабо развита или затихваща икономика, със застаряващо население, висока безработица и демографски проблеми. Като такива в проекта се посочват Северозападна България и други части на Дунавската равнина, а също и планинските райони в цялата страна. Чрез финансиране на проекти за стартиращ или развитие на съществуващ бизнес и повишаване на способностите на местното население се цели до 2020 г. да се развие икономиката в бедните региони, което да доведе и до повишаване на стандарта на живот на местните хора. В тези райони, както и на територията на цялата страна, приоритетно ще се финансират проекти на малки и средни предприятия.

Те са основната целева група на ОПИК 2014-2020 г., като към тях ще бъдат насочени над половината от заложените средства, които възлизат на общо 1,414 млрд. евро. Но проектът на ОПИК предвижда подкрепа и за големи предприятия, както и други видове бенефициенти в партньорство с предприятията като висши училища, научни институти и изследователски организации, офиси за технологичен трансфер, технологични центрове, клъстери с потенциал за висока добавена стойност, "София Тех Парк", агенции и ведомства, свързани с предоставянето на услуги за бизнеса и подобряване на бизнес средата. Освен това ОПИК ще осигурява финансиране на проекти не само в сектора на иновациите и производството, но също и за бизнес идеи, свързани със селското стопанство, туризма, услугите и т.н.

Пускат процедури преди програмата

Процедури за кандидатстване по новата ОП "Иновации и конкурентоспособност" може да бъдат стартирани още преди самата програма да получи окончателното си одобрение от Брюксел. Това съобщават от екипа на Министерството на икономиката и енергетиката, разработвал документите. По принцип работата по ОПИК би трябвало да започне едва след като бъде приета от Европа. В зависимост от хода на преговорите между София и Брюксел обаче процедури може да бъдат започнати още преди края на тази година. Освен това трябва да бъде налице и финансов ресурс за субсидиране на проекти. "Обявяването на процедури може да бъде направено едва след приемането на окончателните текстове на европейските правила за държавни помощи и след сформирането на Комитета за наблюдение на ОПИК", обясняват експертите на МИЕ.

Самите преговори с Брюксел за окончателното одобрение на ОПИК трябва да стартират 3 месеца след изпращането на Споразумението за партньорство на България до Еврокомисията. Това се е случило на 4 април 2014 г., т.е. финалната част от одобрението на оперативната програма трябва да започне най-късно на 4 юли. Предвид работния график на ЕК обаче, е взето решение всички оперативни програми, включително ОПИК, да бъдат изпратени официално на Брюксел до края на май за стартиране на преговори, допълват от МИЕ.

Нови структури ще помагат на фирмите

С пари от ОП "Иновации и конкурентоспособност" ще бъдат създавани звена, които да подпомагат развитието на бизнеса и неговата продукция, като основната цел е последната да става с все по-висока добавена стойност. Спрямо предишната ОП "Конкурентоспособност 2007-2013", в новата ОПИК ще бъдат включени мерки, насочени към създаване и развитие на ефективни и устойчиви системи за подкрепа и експертиза на бизнеса и неговото развитие. По-конкретно това ще става в нови или съществуващи агенции, организации и ведомства. Задачата им ще бъде да развият модерни и иновативни услуги, които да допринесат за повишаване на конкурентоспособността на предприятията в страната, обясняват експертите в Министерството на икономиката и енергетиката.

По-малко документи за кандидатстване

Намаляване на броя документи и опростяване на процедурите за кандидатстване предвижда проектът на новата ОПИК 2014-2020 г. спрямо предходната ОП "Конкурентоспособност 2007-2013 г.". Специалистите на Министерството на икономиката и енергетиката са предложили за новия период да се дават опростени формуляри за кандидатстване и отчитане, като фокусът ще бъде изместен от формалното съответствие към реалното постигане на резултати. Също така ще бъде преустановена практиката да се подават едни и същи документи повече от веднъж. Във формулярите за кандидатстване ще бъдат заложени по-конкретни изисквания към проектните предложения според размера на финансирането и сложността на проекта. Освен това обхватът на електронното подаване на документи и отчети ще бъде разширен. Предвидено е също въвеждане на опростени процедури за оценка, изпълнение и отчитане на малки проекти с определен праг на съфинансиране. Паралелно ще се прилага и опростен ред за избор на изпълнител на проектите, съгласно нормативните изисквания и интензитета на безвъзмездната помощ. "От гледна точка на потребностите на бенефициентите, през периода 2014-2020 г. ще търсим възможности за преодоляване и на един от най-важните проблеми на изпълнението - финансирането на проектите (осигуряването на съфинансиране и мостово финансиране), който към момента е и най-честата причина за прекратяване на договори", казват експертите от МИЕ.

Препоръчани новини

Валутни курсове

По курса на БНБ
Валута Лева (BGN) Обратен курс за 1 лев
CHF 1.70725 0.585737
GBP 2.24388 0.445657
USD 1.71204 0.584099
Виж всички