Зартова е новият районен прокурор на София

Тя доказа качества на добър административен ръководител, каза главният прокурор Иван Гешев

Зартова е новият районен прокурор на София | StandartNews.com

 

Невена Зартова е новият районен прокурор на София, реши Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС).

Почти целият й трудов стаж е преминал именно в СРП, като прокурор Зартова освен зам.-административен ръководител, от 2019 година насам е изпълняващ функциите ръководител, след като Радослав Димов стана апелативен прокурор на София.

„СРП е много голяма прокуратура и поради това е от особено значение стриктното спазване на всички противоепидемични мерки. Основен мой приоритет в момента като и.ф. административен ръководител е да опазя живота и здравето на магистратите и служителите“, подчерта кандидатът.

Сред основните проблеми, с които тя поема ангажимент да се заеме, ако бъде избрана за титуляр, са свързани с броя на върнатите дела, оправдателните съдебни актове, както и досъдебните производства с изтекъл срок по чл. 234, ал. 8 НПК, като контролът от страна на ръководството в тази насока, според нея може да се засили.

 „Считам че ръководството на Софийска районна прокуратура следва да демонстрира активност, ето защо и ако бъда избрана ще се старая да създам предпоставки за увеличаване случаите на самосезиране“, посочи прокурор Зартова. Настоящият и.ф. районен прокурор посочва като проблем още, че в СРП няма регистър за участието на всеки прокурор в различните обучения.

„Въвеждането на такъв регистър намирам за полезно, тъй като би спомогнал за осигуряването на еднакъв достъп до възможностите за повишаване на професионалната квалификация“, казва още тя, цитирана от Правен свят.

Като проблем в СРП стоят и делата с необосновано дълъг срок за разследване. Заради този проблем, прокурор Зартова е издала заповед за водене на справки за подобен тип дела, като съответните наблюдаващи прокурори биват уведомявани за тях. Правят се и периодични анализи за причините за прекалено дългите разследвания.

„Ще продължа да работя със сърце, воля и упоритост, като ще работя за повишаване на авторитета на прокуратурата като част от независимата съдебна система“, завърши изложението си кандидатът.

Впечатление в концепцията на прокурор Зартова направи идеята за трансформиране на едно от петте предвидени места за заместници на административния ръководител, като Йордан Стоев я попита за причините за това.

„Това мое предложение се основава на натрупания от мен опит за последната година, като докато изпълнявах длъжността административен ръководител се уверих, че броят на заместниците, с които работех (четирима), е напълно достатъчен, за обезпечаване на административната дейност. Тази бройка може да се трансформира в редови магистратски щат“, отговори Зартова.

Светлана Бошнакова обърна внимание и на факта, че прокурор Зартова не е привърженик на дисциплинарните производства, макар че СРП е най-голямата прокуратурата в България, а проблемите също не са малко.

„За съжаление, в момента е в ход дисциплинарно производство срещу един магистрат, а съвсем наскоро приключи друго такова. Така че бих поела ангажимент да реагирам в случай, че са налице данни за извършени нарушения“, отговори кандидатът.

Евгени Иванов пък зададе на настоящия и.ф. ръководител въпроса как би се отнасяла към дейността на съсловната организация на прокурорите, а именно – Асоциацията на прокурорите.

„С най-голямо удоволствие бих си партнирала с Асоциацията. В СРП работят предимно млади колеги, които с удоволствие биха се включили в редиците на организацията, като бихме подкрепили всички обучения, каузи и изявления“, каза още Зартова.

Главният прокурор Иван Гешев от своя страна попита кандидата дали си поставя някакви най-важни приоритети, освен вече заложените в концепцията.

„Важно е да се работи в спокойна среда, така се постига качество и бързина на наказателното производство. Мое лично желание е да се намали броя на старите дела с надвишена продължителност. Те в момента са около 250 броя, но можем да се справим с намаляването им. Способни сме да постигнем качествено и бързо правосъдие“, отговори Зартова.

На финала, членовете на Прокурорската колегия посочиха, че са впечатлени както от концепцията, така и от презентацията и личностните качества на кандидата, след което единодушно й гласуваха доверие.

„ В продължение на 1 години тя доказа качествата си на добър административен ръководител, защото невинаги да си добър прокурор значи, че можеш да си добър ръководител. В трудната обстановка, в която работи СРП, тя се справя отлично, затова неслучайно като главен прокурор наградих тази прокуратура. Тя ще осигури нормално, ефективно и спокойно функциониране на органа“, мотивира вота си „за“ главният прокурор Иван Гешев.

 

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай