Прокуратурата на проверка в затворите

Ще се проверява дали лишените от свобода притежават забранени вещи и има ли насилие зад решетките

Прокуратурата на проверка в затворите | StandartNews.com

Прокуратурата започва проверки в затворите и затворническите общежития. Целта е да се установи спазват ли се разпоредбите, регламентиращи забраната за притежаване и ползване на вещи и предмети от лишените от свобода.

Окръжните прокурори на София, Кюстендил, Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Сливен, Бургас, Варна, Плевен, Ловеч и Враца трябва да сформират екипи и да извършат проверките.

В хода на проверките следва да се установи и дали администрацията еднакво и точно е прилагала закона при издаването на заповед за „домашен отпуск“ на лишените от свобода в периода 01.06.2020 г. – 31.05.2021 г. 

Обект на проверката са и организацията на охраната в затворите и затворническите общежития, както и дали се спазва регламентирания ред при постъпили оплаквания за упражнено насилие – осигурява ли се незабавен достъп до медицински специалист, извършва ли се щателен медицински преглед, предприемат ли са незабавни действия по уведомяване на съответната прокуратура и изпращане на относимите документи, осигурява ли се допълнително освидетелстване на пострадалия от независим експерт и други.

Проверяващите следва да установят какъв е броят на регистрираните случаи на постъпили оплаквания за упражнено насилие и констатирани травматични наранявания за проверявания период, по колко от тях е уведомена съответната прокуратура и как са приключени образуваните преписки.

Докладите за резултатите от проверките следва да се изготвят в кратки срокове. Указано е в случаи на установяване на данни за престъпления или нарушения да се предприемат необходимите действия за отстраняване на закононарушенията и ангажиране на наказателна и/или дисциплинарна отговорност на виновните лица.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай