Понеделник,

Възпитаниците на Тракийския университет успешно реализират кариера

От: Стандарт -
616
Възпитаниците на Тракийския университет успешно реализират кариера
A
A
A
  • Актуални специланости и модерна учебна база привлачат хиляди студенти всяка година.

 

Тракийски университет заема престижното 5-то място в рейтинговата класация на университетите в България. Университетът е мултидисциплинарен и осъществява обучение по образователно-квалификационни степени – „професионален бакалавър”, „бакалавър”, „магистър”, образователна и научна степен „доктор”, както и по програми за следдипломна квалификация и обучение през целия живот.

 

 

Специалности:

АГРАРЕН ФАКУЛТЕТ

•   Зооинженерство  - професионална квалификация „зооинженер“.

•   Рибовъдство и аквакултура - професионална квалификация „технолог по аквакултура”.

 • Агрономство /Полевъдство/ - професионална квалификация „агроном полевъд”.

•  Агрономство /Етерично-маслени култури/ - професионална квалификация „агроном по етерично-маслени култури”.

•  Екология и опазване на околната среда - професионална квалификация „еколог”.

•  Аграрно инженерство - професионална квалификация „аграрен инженер”.

ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

•    Ветеринарна медицина - професионална квалификация „ветеринарен лекар”.

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

•  Медицина - професионална квалификация „лекар”.

•  Лекарски асистент - професионална квалификация „лекарски асистент”.

•  Медицинска сестра - професионална квалификация „медицинска сестра”.

•  Акушерка - професионална квалификация „акушерка”.

•  Кинезитерапия- професионална квалификация „кинезитерапевт”.             

•  Социални дейности - професионална квалификация „социален работник”.

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

•   Социална педагогика – професионална квалификация „социален педагог”.

•   Предучилищна и начална училищна педагогика – професионална квалификация „детски и начален учител”.

•   Специална педагогика – професионална квалификация „специален педагог”.

•   Предучилищна педагогика – професионална квалификация „детски учител”.

• Начална училищна педагогика с чужд език – професионална квалификация „начален учител”.

• Педагогика на обучението по физическо възпитание – професионална квалификация „учител по физическо възпитание”.

• Педагогика на обучението по информационни технологии – професионална квалификация „учител по информационни технологии”.

• Педагогика на обучението по изобразително изкуство и графичен дизайн – професионална квалификация „учител по изобразително изкуство и графичен дизайн”.

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ

•  Аграрна икономика и търговия - професионална квалификация „икономист“

•  Регионална икономика и управление - професионална квалификация „икономист“

•  Бизнесикономика - професионална квалификация „икономист“

•  Местни финанси - професионална квалификация „икономист“

•  Информационни технологии в икономиката и управлението - професионална квалификация „икономист“

•  Софтуерно инженерство - професионална квалификация „информатик“

•  Информационни технологии - професионална квалификация „информатик“

•  Бизнес управление с отраслова специализация - професионална квалификация „бакалавър по администрация и управление“

ФАКУЛТЕТ „ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ” - Ямбол

• Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия - професионална квалификация „инженер в модната индустрия“.

• Автотранспортна и земеделска техника - професионална квалификация „машинен инженер“.

• Автоматика и компютърни системи - професионална квалификация „инженер по автоматика и компютърни системи“.

• Електротехника - професионална квалификация „електроинженер“.

• Компютърни системи и комуникации - професионална квалификация „инженер по компютърни системи и комуникации“.

• Топло- и газоснабдяване - професионална квалификация „енергиен инженер“.

• Индустриално инженерство - професионална квалификация „машинен инженер“.

• Технология на храните - професионална квалификация „инженер - технолог”.

ФИЛИАЛ - Хасково

•  Медицинска сестра - професионална квалификация „медицинска сестра”.

•  Акушерка - професионална квалификация „акушерка”.

•  Кинезитерапия - професионална квалификация „кинезитерапевт”.

МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ

• Рехабилитатор - професионална квалификация  „рехабилитатор”.

• Медицински лаборант - професионална квалификация  „медицински лаборант”.

• Медицински оптик - професионална квалификация  „медицински оптик”.

• Протезист, ортезист и ортопедист - професионална квалификация  „Протезист, ортезист и ортопедист ”.

• Медицинска козметика - професионална квалификация  „медицински козметик”.

• Помощник - фармацевт - професионална квалификация  „помощник фармацевт”.

За повече информация:

ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СТАРА ЗАГОРА

Адрес: 6000 Стара Загора,

Студентки град

                www.trakia-uni.bg

Учебен отдел:

тел.: 042/699 208, 699 209;

         699 210;  042/673 021

E-mail: priem@trakia-uni.bg


Всички новини от категория Образование.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Още от категорията