Стопанската академия в Свищов - новатор във висшата икономика

Партньор е с 235 чужди университета и над 100 фирми, банки и застрахователни дружества

Стопанската академия в Свищов - новатор във висшата икономика | StandartNews.com
  • СА "Д. А. Ценов" е лидер в дистанционото обучение
  • Партньор е с 235 чужди университета и над 100 фирми, банки и застрахователни дружества

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" е едно от най-старите висши училища в България. То е основано с указ на Цар Борис III на 08 ноември 1936 г. в резултат на дарението на крупния български следосвобожденски търговец Димитър Апостолов Ценов.

Свищовската академия е обучила над 150 000 икономисти. Днес Висшето училище включва четири факултета - "Финанси", "Стопанска отчетност", "Мениджмънт и маркетинг" и "Производствен и търговски бизнес", в които 161 преподаватели обучават над 3500 студенти в редовна, задочна и дистанционна форма на обучение. Академията има партньорства с над 35 средни училища от България, 235 чуждестранни университета и над 100 фирми, банки, застрахователни дружества, софтуерни компании, работодателски и неправителствени организации, национално представени синдикати, министерства, държавни агенции.

Бакалавърски специалности

Академията в Свищов обучава студенти в две професионални направления - "Икономика" и "Администрация и управление". В ОКС "бакалавър" Стопанска академия "Д. А. Ценов" обучава по 21 специалности в областта на финансите, счетоводството, застраховането, социалното дело, туризма, предприемачеството, мениджмънта, търговията, маркетинга, международните икономически отношения, бизнес информатиката, бизнес статистиката, финансовия контрол и др. По пет от тези специалности обучението се провежда на чужд език, а пълен и актуален техен списък може да бъде намерен на интернет адрес www.uni-svishtov.bg/kskb, на който могат да бъдат подадени и документи за кандидатстване.

Приемът в бакалавърската степен на Свищовската академия се осъществява: след положен кандидатстудентски изпит по математика, икономика, икономическа география на България или чужд език; с оценка от държавен зрелостен изпит, проведен след 2008 г.; с пренесена оценка от успешно положен кандидатстудентски изпит в друго висше училище; с оценка от национални или международни олимпиади; със сертификат от участие в национални ученически състезания, проведени от СА "Д. А. Ценов". Сред основните предимства за свищовските студенти са качественото и модерно обучение в академичен град, ниските семестриални такси, съвременната материална база, реновираните студентски общежития при много изгодни условия за ползване, наличието на финансова подкрепа и стипендии от университетската фондация, възможностите за обучение на чужд език и международна мобилност.

Магистърски програми

Свищовската академия предлага 43 магистърски програми във всички актуални области на съвременната икономика за завършили икономически и неикономически специалности, както и програми за завършили ОКС "професионален бакалавър". От тя• пет са на английски език, една програма се осъществява по споразумение за двойна диплома с чуждестранен университет, а една магистърска програма, в областта дигиталната икономика, се реализира съвместно с Висшето училище по телекомуникации и пощи. Пълен списък и подробно описание на магистърските програми са поместени на интернет адрес www.uni-svishtov.bg/kskm. Обучението в ОКС "магистър" се провежда по удобен за студентите график на обучение при гъвкава и разсрочена схема за заплащане на семестриалните такси.

Докторски програми

    В образователната и научна степен "доктор" Стопанската академия предлага обучение по 16 акредитирани докторски програми, a 10 от тях се предлагат и на чужд език. Обучението за докторска степен се осъществява по държавна поръчка в редовна и задочна форма, и срещу заплащане в редовна, задочна и самостоятелна форма. Срокът за обучение в редовна и самостоятелна форма е 3 години, а в задочна форма - 4 години. През последните години обучението за придобиване на ОНС "доктор" в Свищовската академия се радва на засилен интерес не само от страна на току-що напусналите студентските скамейки млади хора, но и от страна на представители на практиката, стопански ръководители, водещи български икономисти и финансови анализатори. Това създава условия за екипна работа, обмен на идеи и подобряване качеството на научните изследвания.

Лидер в дистанционното обучение по икономика

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" е едно от първите висшите училища в България, които въвеждат пълнофункционално дистанционно обучение още през 1999 г. Според философията на организиране на учебния процес в дистанционна форма обучението е съобразено с потребностите на образователния пазар от гъвкавост и все по-динамичния живот на студентите. Дългогодишната работа на преподавателите и служителите от СА "Д. А. Ценов" по развитието на тази форма на обучение води до това, че през 2008 г. по време на Байт Експо Висшето училище получава специална награда на Microsoft именно за неговата система за дистанционно обучение. Днес Свищовската академия предлага дистанционно обучение по 13 бакалавърски специалности и 41 магистърски програми, като платформата за електронно обучение на СА "Д. А. Ценов", поместена на интернет адрес dl.uni-svishtov.bg, съдържа 2 299 учебни курса, 215 858 теста и изпитни задания, както и 425 виртуални аудитории. По тези показатели Академията се нарежда на първо място в България. Освен гъвкавостта и високата степен на дигитализация, сред предимствата на дистанционното обучение в СА "Д. А. Ценов" са изгодните семестриални такси с разсрочени схеми на заплащане, удобният график на обучение, организирането на изпитните сесии в почивни дни, кратките срокове на обучение, пълният комплект учебни материали, включени в семестриалната такса, провеждането на семестриалните изпити в електронна среда. Всичко това прави дистанционното обучение на Свищовското висше училище много силен, атрактивен и конкурентен образователен продукт, и с помощта на посочената образователна иновация са обучени над 30 000 студенти от България и чужбина. Един от съществените индикатори за нарастващия интерес към дистанционното обучение на СА "Д. А. Ценов" е фактът, че за 2021 г. Академията реализира 20% ръст на приема на студенти за ОКС "бакалавър" в дистанционна форма.

Oобразователни иновации и социална отговорност

Въпреки, че образователните програми в трите степени на обучение са разработени съвместно с представители на практиката, от Свищовското висше училище полагат постоянни усилия за повишаване качеството на предлаганото обучение. В момента като партньор на УНСС, Бургаския свободен университет, НСА и КРИБ по проект "Икономическо образование в България 2030", в СА "Д. А. Ценов" дигитализират, модернизират и синхронизират обучението по икономика според последните световни образователни стандарти. Това ще позволи на Свищовската академия да бъде конкурентна на европейските университети.

Стопанската академия провежда и социално отговорна политика, насочена към гарантиране на приемливи такси за обучение и условия за настаняване, включително и осигуряване на финансова подкрепа за студентите под форма на стипендии и награди в партньорство с фондация "Димитър А. Ценов". Само през 2021 г. Свищовската академия е отличила с допълнителни стипендии над 40 студенти за постигнат отличен успех или спортни постижения. Сред наградените е и олимпийската шампионка по карате от Токио Т2020 Ивет Горанова - второкурсничка в спец. "Икономика на търговията".

https://www.uni-svishtov.bg/

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай