Голяма новина от МОН! За кого отпускат над 15 млн. лв.

След решение на правителството

Голяма новина от МОН! За кого отпускат над 15 млн. лв. | StandartNews.com

Допълнителни 15 515 352 лева се отпускат за финансиране на новообхванатите в задължителното предучилищно образование четиригодишни деца, както и за допълнителна подкрепа на личностното развитие на деца и ученици, и за подпомагане на храненето в образователните институции. Това реши правителството днес, съобщи пресцентърът на Министерството на образованието и науката (МОН).

От тази учебна година в 122 общини за първи път е въведено задължително предучилищно образование на децата, навършили четиригодишна възраст. За тази дейност се предоставят 5 606 281 лева за периода септември - декември 2023 г. 7 964 689 лева се предоставят за покриване на актуализираните от 1 октомври 2023 г. стандарти и нормативи за допълнителна подкрепа на личностното развитие. С отпускането на тези средства ще се подпомогне подобряването на средата и условията за допълнителна подкрепа на децата и учениците със специални образователни потребности.

Допълнителни 1 944 382 лева се осигуряват и за покриване на повишения норматив за подпомагане на храненето на децата от подготвителните групи и на учениците от първи до четвърти клас в държавните и общинските детски градини и училища. С тези средства ще се компенсира поскъпването на хранителните продукти и ще се осигури възможност за всяко дете и ученик в задължителното предучилищно образование, и в началния етап на образование да получава здравословна храна.

Кабинетът одобри и 3 229 483 лева за финансово осигуряване на дейности по Националната програма "Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование".

2 770 103 лева от тях са за купуване на електронни дневници за 3049 общински образователни институции (училища, детски градини, центрове за подкрепа за личностно развитие, центрове за специална образователна подкрепа, ученически общежития).

459 380 лв. са за осигуряване на интернет свързаност на 1371 общински образователни институции.

 

 

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай