Бившият ректор на УНСС глобен за корпуса

Излязоха куп нередности в доклада на АДФИ

Бившият ректор на УНСС глобен за корпуса | StandartNews.com

Университетът за национално и световно стопанство е допуснал редица нарушения при изпълнението на обществената поръчка за строеж на нов корпус на вуза, с което е създал предпоставки за незаконосъобразно разходване на публични средства. Това констатира Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ). Докладът бе публикуван в "Сега".

Строежът на новия корпус стана причина миналата година икономическият университет да притиска държавата за повече пари. Строителството на корпуса започна през 2016 г. по време на управлението на бившия вече ректор Стати Статев.

Тогава той изнесе информация, че са спечелили проект за  4.5 млн. лв. еврофинансиране по европрограма "Региони в растеж", а държавата им била обещала още 7.5 млн.лв, които се бавели.

Премиерът се намеси и отпусна парите, но после се оказа, че и те не са достатъчно, а Статев натисна държавата за още 3 милиона лева заради открит топлопровод под строителния парцел и оново обзавеждане и оборудване на учебните помещения. Министърът на финансите тогава се усъмни в сметките и възложи проверка на цялата обществена поръчка.

Докладът на АДФИ сега покзава, че в процеса на работа действително са се появили допълнителни дейности - нужда от подмяна на 2 трансформатора, изместване на кабелен електроопровод и на трасето на съществуваща канализацията. Но това не са били "непредвидени обстоятелства", а са част от предпроектните проучвания и изпълнителят се е ангажирал с тях. Също така става ясно, че изпълнителят не е имал право да претендира за допълнително заплащане по анекса от август 2017 г., тъй като описаните там дейности са част от предмета на дейност на поръчката. Затова, според одиторите,  изменението на договора е незаконосъборазно, а сумата на поръчка е неоснователно увеличена с 1.2 млн.лв.

На вече бившия ректор на УНСС проф. Стати Статев е съставен акт за установяване на административно нарушение.

Одитната институция посочва още, че са установени множество несъответствия в датите на съставени документи, взаимно противоречащи становища от възложител и изпълнител за едни и същи факти и обстоятелства, свързани с поръчкаата, което според тях създава предпоставки за непрозрачност и незаконосъобразност при разходването на публични средства.

 "Констатираната необоснованост на прогнозната стойност на поръчката, липсата на достатъчно информация в документацията, довела до множество разяснения, липсата на механизъм в договора за контрол за приемане на стойността и количествата на извършените строително монтажни дейности, както и установената липса на реално упраженен достатъчен контрол, начинът на заплащане и незаконосъобразно сключеният анкес, в резултат на който е увеличен размерът на поетите ангажименти с 1.2 млн. лв., са обстоятелства, с които възложителят е създал предпоставки за незаконосъобразно изразходване на публични средства", е изводът на АДФИ.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай