Над 810 кг опасни отпадъци са предадени от домакинствата по време на кампанията в Стара Загора за 2023 година

Над 810 кг опасни отпадъци са предадени от домакинствата по време на кампанията в Стара Загора за 2023 година

За шеста поредна година, гражданите на Стара Загора проявиха висока активност и отговорно отношение по време на проведената есенна кампания за събиран...