Висшите училища пред съдбовни реформи

Висшите училища пред съдбовни реформи | StandartNews.com

Гл.ас. д-р Чавдар Стоянов, доктор по европейско, международно и международно наказателно право

Все по-често се появяват коментари в европейските медии, че в близките няколко години в ЕС ще е необходимо осезаемо по-високо ниво на квалификация на работещите в условията на отшумяващата мащабна икономическа криза и наследената тежка обстановка на пазара на труда. Ето защо знанието във все по-голяма степен ще се превръща в необходимата предпоставка за устойчив растеж. Не може да не поражда сериозна тревога нарастващият брой на кандидатстващите в чужди ВУЗ-ове млади българи, както и натрапваното им усещане, че е по-престижно да завършат в чужбина.

Висшето образование у нас наистина се нуждае от дълбоки и смислени реформи. Те трябва да бъдат последователно разположени във времето и реално осъществени, за да не се превръщат в добри пожелание на хартия, засягащи необозримото бъдеще. Реформите са възможни при политическа воля, те трябва да получат обществена подкрепа и академично признание. Реформите в сферата на висшето образование са повеля за днешното управление, както и започващите вече реформи в сектора сигурност и планираните сериозни преобразувания в здравеопазването. Но докато тези в областта на сигурността имат качественото и положително наследство от времето на Цветанов, то промените в сферата на висшето образование бяха половинчато осъществени и недовършени.

Пропиляно бе ценно време - в празнословие и политически комбинации, в недопустимо изчакване и популистко мърморене. Едва сега академичната общност ясно осъзнава какво и колко е загубено, защо настъпи девалвация на титли и ценности, а младите учени срещат консервативното и неефективно противодействие на замаяни от властта и вкопчили се в усещанията си за непогрешимост ръководни дейци в науката, спъващи умишлено академичните реформи.

Тези реформи действително са опасни за статуквото и биха ограничили сенките от миналото, затова е и поколенческият опит да бъдат яростно оспорвани, откровено саботирани, отлагани и в крайна сметка провалени. Но отлагането им ще доведе само до неимоверно по-висока цена при тяхното фактическо провеждане. Българските висши училища наистина са изправени пред съдбовни промени, продиктувани от необходимостите на момента. Това не е клише, а породена от обективната действителност констатация.

Необходими са още усилия, обществена енергия и много съпричастност, за да се достигне до по-радикално отстояване на реформаторските идеи и да се отлепим от дъното. Нашето висше образование го заслужава, защото притежаваме необходимия капацитет и традиции, с които можем да се гордеем. Надеждите са настоящето управление да прояви смелост и да има воля за реализирането на така необходимите преобразувания.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай