Напредваме с три мащабни проекта по плана "Юнкер"

Напредваме с три мащабни проекта по плана "Юнкер" | StandartNews.com

Българска банка за развитие работи по няколко линии с цел средства от плана "Юнкер" (бел. Европейски фонд за стратегически инвестиции - Фонда, ЕФСИ), предоставяни чрез ЕИБ, да станат достъпни за българските компании. Извършени са множество презентации пред работодателските организации с цел запознаване на потенциалните инвеститори с възможностите на плана "Юнкер" и готовността на ББР да окаже експертна помощ при разработването на проектите и тяхното структуриране. Разяснени са механизмите и формите за финансиране, в т.ч. и с участието на ББР в качеството й на национална промотираща банка.

Регистрираме голям интерес към инвестиционния план от българска страна. Има доста проекти, но не всички отговарят на изискванията на ЕИБ, с които заинтересованите лица биха могли да се запознаят от интернет страницата на институцията - www.eib.org. Към настоящия момент ББР е в относително напреднала фаза на анализ и структуриране на три мащабни проекта с потенциал за финансиране по линия на ЕФСИ. Проектите са в сферата на дигитална инфраструктура и промишлено производство. В първоначален стадий на анализ са множество по-малки проектни предложения.

Българска банка за развитие има готовност да оказва съдействие със структурирането на дадени проекти и да координира представянето им пред ЕИБ, както и при осъществяването на предварителен преглед за определяне потенциалните възможности за предоставяне на дългов финансов ресурс от страна на ББР. Допълнително банката разглежда възможностите за агрегиране на по-малки проекти и с оглед ограниченията на ЕФСИ за финансиране на индивидуални проекти, включително посредством структуриране на инвестиционни платформи.

Увеличаването на размера на средствата по плана при всички положения е положителна новина, очевидно е оценена текущата необходимост на пазара на МСП от допълнително стимулиране на инвестициите.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай